Počas uplynulého piatka si víťaz verejného obstarávania prevezme stavenisko, aby mohol v najbližších dňoch začať s realizáciou stavebných prác.

Tie sa zamerajú na výmenu štyroch poškodených mostových dilatácií na moste na Zvolenskej ceste ponad R1-ku a na moste ponad rieku Hron. Ak pôjde všetko bez komplikácií, práce by mohli byť ukončené už v prvej polovici septembra, hoci podľa zmluvy má stavebník na dokončenie 60 dní.

Aby nedošlo k úplnej uzávere miestnej komunikácie, stavebné práce zrealizuje zhotoviteľ v dvoch etapách, a to najprv v jednom jazdnom pruhu, následne v druhom. Zameria sa na vybúranie starých mostových spojov, odfrézovanie pôvodných asfaltov z každej strany mostových dilatácií, vyčistenie dilatačnej medzery a sanáciu spodnej stavby mosta. V závere osadí nové mostové dilatačné závery a položí nový asfalt.

Mesto žiada vodičov, aby boli trpezliví a rešpektovali dočasné dopravné značenie, ktoré bude upozorňovať na čiastočné dopravné obmedzenia. Cena projektu po verejnom obstarávaní predstavuje sumu zhruba 125-tisíc eur bez DPH.