Už v minulom roku sme informovali o zámere prestavby budovy bývalého Coimexu na Partizánskej ceste, v bezprostrednej blízkosti budovy prokuratúry, na moderný kancelársky komplex. V súčasnosti sa už jeho výstavba rozbehla naplno.

„Stavebné práce budú ukončené v prvej polovici roku 2021 a následne dôjde k odovzdávaniu priestorov nájomcom,“ približuje výstavbu predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Interpolis, a.s. Michal Filip, ktorá stavbu Interpolis Office Center realizuje. Spoločnosť patrí do medzinárodnej skupiny firiem známeho banskobystrického advokáta Matúša Gémeša.

Projekt oproti pôvodným plánom zmenil názov z P3 office center na už spomenutý Interpolis Office Center, avšak ďalšie plány sa oproti pôvodne avizovaným nemenia. Okrem rekonštrukcie pôvodnej administratívnej budovy vznikne na voľnej ploche zo strany Partizánskej cesty aj nová kancelárska prístavba. Zo zadnej strany, od ulice Cesta k nemocnici, zas bude prístup k novému parkovaciemu domu pre 209 vozidiel. Firma plánuje celkovo preinvestovať cez 12-miliónov eur.

Investor plánuje tiež vytvorenie verejného priestoru, vrátane kaviarne, pred budovou. Konkrétne pred veľkým javorom, ktorý sa na mieste nachádza už dnes a zostane zachovaný. V prípade parkovacieho domu plánuje firma pristúpiť k riešeniu, kedy jeho fasády zazelenajú popínavé rastliny.

S potenciálnymi nájomcami už rokujú

Investor už počas výstavby aktívne komunikuje s viacerými potenciálnymi nájomcami priestorov. „Vo všetkých prípadoch ide o  spoločnosti, ktoré sme považovali za cieľovú skupinu už pri navrhovaní projektu a stanovení cieľa vytvoriť najkvalitnejšie a najmodernejšie kancelárske priestory v regióne. Ide o zamestnávateľov, ktorých priťahuje potenciál ľudských zdrojov v regióne Banskej Bystrice, vyhovuje im dopravná dostupnosť tak mesta samotného, ako aj našej budovy a potrebujú kvalitné a reprezentatívne priestory, v ktorých môžu vytvoriť zamestnancom priaznivé pracovné prostredie,“ vysvetľuje Michal Filip zo spoločnosti Interpolis, a.s.

Po spustení plnej prevádzky by tu malo prácu nájsť viac než päťsto ľudí. Z pohľadu skladby nájomcov má ísť najmä o korporácie, ktoré hľadajú odborne zdatných a vzdelaných zamestnancov. „Veríme, že prispejeme k zvráteniu stavu, kedy sa kvalifikovaní mladí ľudia zo stredného Slovenska musia sťahovať za prácou mimo tento región,“ dodáva Filip.

Parkovací dom možno aj pre verejnosť

V prípade novo budovaných parkovacích domov pri kancelárskych komplexoch spoločnosti vo viacerých mestách pristupujú k ich čiastočnému uvoľneniu aj pre obyvateľov z okolia. Tieto možnosti zvažuje aj investor Interpolis Office Center, keďže v širšom centre mesta sú problémy so statickou dopravou vypuklé. Prioritne však plánuje svoje plochy poskytnúť nájomcom.

„Máme pripravený aj model fungovania parkovacieho domu s využitím parkovacích miest verejnosťou, kedy by bola časť parkovacích kapacít, a to vrátane miest s nabíjačkami na elektromobily, prístupná aj verejnosti. Nároky na parkovacie miesta zo strany nájomcov sú však vysoké a o definitívnom režime prevádzky sa rozhodne až po tom, ako uspokojíme nároky klientov,“ doplnil Michal Filip.