Už v utorok 13. decembra sa budú banskobystrickí mestskí poslanci zaoberať rozpočtommesta na budúci rok. Jedným z bodov rozpočtu, s ktorým poslanci predbežne nesúhlasili, bola aj navrhnutá suma pre jednotlivé volebné obvody, o ktorých rozhodujú samotní poslanci.

Plánované zvýšenie daní chcú poslanci kompenzovať ľuďom priamo pri ich domoch a bytoch. Podľa pôvodne predloženého návrhu rozpočtu na nasledujúci rok sa mala suma na takéto investície v jednotlivých volebných obvodoch znížiť zo súčasných 7 (počet volebných obvodov) krát 20 tisíc na 7 krát 15 tisíc eur.

Na tohto týždňovom zasadnutí Komisie mestského zastupiteľstva pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť tento bod pripomienkovali viacerí poslanci, ktorí sa pýtali, ako sa zvýšenie daní vráti obyvateľom. „Keď sa budú dane zvyšovať, nech môžeme  ľuďom povedať, že im za to niečo dáme naspäť,“ vyjadril sa predseda Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí Milan Smädo. S týmto názorom je podľa členov finančnej komisie všeobecný súhlas v rámci poslaneckých klubov. Ekonomického námestníka banskobystrického mestského úradu Branislava Slaného preto vyzvali, aby našiel v rozpočte viac prostriedkov pre jednotlivé volebné obvody.

„Očakávame, že pri zvýšení daní nebudeme mať na dôležité veci v obvodoch menej financií,“ povedal člen finančnej komisie Jakub Gajdošík. Viac prostriedkov pre mestské časti sa podľa neho nájde za každých okolností: „Buď to nájde úrad, alebo to nájdu poslanci. Lenže potom vám to môže narušiť siločiary, ktoré v rozpočte máte,“ adresoval Slanému podpredseda väčšinového poslaneckého klubu.

Požiadavka, ktorá sa na pôde finančnej komisie zrodila, predstavuje pre všetkých sedem volebných obvodov po 30 tisíc eur.

Okrem vyššie spomenutých prostriedkov na komunikácie, chodníky či protipovodňovú ochranu dostávajú volebné obvody ešte po 1,5 eur na jedného obyvateľa. Tieto peniaze sú určené na rôzne podujatia a aktivity v mestských častiach.