Jedna z prípravných skupín projektov participatívneho rozpočtu mesta sa zaoberá aj parkom pod Pamätníkom SNP. Jej členovia chcú v anonymnom dotazníku zistiť, čo by Banskobystričania v tomto priestore uvítali.

Príprava banskobystrického participatívneho rozpočtu, v ktorom sa rozhoduje o prerozdelení sumy 20-tisíc eur, dospel do štádia prípravy konkrétnych projektov, o ktorých sa bude následne rozhodovať. Jedna z prípravných skupín si zobrala za cieľ zatraktívnenie priestoru parku pod Pamätníkom SNP. V internetovom dotazníku jej členovia zisťujú, aké prvky by mohli „bystrický central park“, ako ho mnohí prezývajú, zatraktívniť. Prieskum nájdete na tejto adrese…

park pod pamatnik snp muzeum snp park pod pamatnikom
Park pod Pamätníkom SNP v noci. Foto: BBonline.sk (V. Lukáč)

Naposledy v tomto parku samospráva vybudovala nové detské ihrisko. Aj keď sa najskôr malo rekonštruovať pôvodné, pre finančnú náročnosť manipulácie s betónovými prvkami, sa mesto rozhodlo pre vybudovanie nového ihriska vo východnej časti parku. Športovisko s netradičnými prvkami, ktoré otvorili v novembri, stálo 30-tisíc eur. Tento rok by mal byť park dejiskom kultúrnej časti osláv 70. výročia Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti Múzeum SNP plánuje po rokoch, a tiež pôvodnom nesúhlase držiteľov architektonických práv, vybudovať zábradlie ku schodisku pamätníka umiestneného nad centrálnym parkom.