Viacerí dlhoroční starostovia po sobotňajších voľbách končia vo svojich funkciách. V množstve ďalších obcí pre zmenu chýbala konkurencia a o starostovskú funkciu sa uchádzal len jediný kandidát.

Ešte pred uzatvorením volebných miestností bolo jasné, kto bude viesť viaceré obce v okrese. Až v 19 z celkového počtu 42 obcí okresu, nemali uchádzači o najvyššiu samosprávnu funkciu svojho protikandidáta. Na potvrdenie zvolenia tak kandidátom stačil jediný hlas. V šestnástich zo spomenutých obcí sa o funkciu uchádzali doterajší starostovia. V ďalších dvoch obciach sa síce starosta zmenil, kandidáti tam ale tiež nemali žiadnych súperov vo voľbách o funkciu starostu.

Voľby v okrese sa navyše v jednej obci budú aj opakovať. Konkrétne v Tajove sa totiž na päť poslaneckých miest prihlásili len traja kandidáti a zostávajúce miesta tak budú obsadzované v doplňujúcich voľbách.

Najvyššiu volebnú účasť v rámci okresu zaznamenali v obci Baláže, kde prišlo voliť 87,63% obyvateľov, ale napríklad aj na Povrazníku, kde volilo 83,73% voličov.

Naopak, najnižšia účasť bola v obciach Badín (26,94%), Dúbravica (27,65%) či v Tajove (30,51%). V týchto troch obciach sa o funkciu starostu vždy uchádzal len jeden kandidát. V najnižšej účasti potom s účasťou 37,93% nasledovalo mesto Banská Bystrica a všetky ďalšie obce okresu už mali volebnú účasť vyššiu.

Výsledky voľby starostov obcí v okrese Banská Bystrica

Obec Por. Meno Priezvisko Politická príslušnosť Hlasy %
Badín 1. Pavol Hric NEKA 402 100
Baláže 1. Róbert Chaban NEKA 87 53,7
2. Václav Komora NEKA 75 46,29
Banská Bystrica 1. Ján Nosko NEKA 18 281 75,19
2. Igor Kašper SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS 5 490 22,58
3. Jozef Sásik SĽS 401 1,64
4. Peter Peuker NAJ 140 0,57
Podrobné výsledky voľby primátora Banskej Bystrice
Podrobné výsledky voľby poslancov MsZ v Banskej Bystrici…
Brusno 1. Jozef Šimeček KDH 660 60,49
2. Viera Krakovská NEKA 431 39,5
Čerín 1. Pavel Kmeť SMER-SD 145 52,72
2. Roman Lenár SNS 130 47,27
Dolná Mičiná 1. Oto Hudec NEKA 144 100
Dolný Harmanec 1.* Alena Necpalová SMER-SD 79 48,46
1.* Matúš Vajs NEKA 79 48,46
3. Jaroslav Jánošík SNS 5 3,06
Donovaly 1. Miroslav Daňo NEKA 115 100
Dúbravica 1. Janka Slobodníková SMER-SD 85 100
Harmanec 1. Henrieta Ivanová NEKA 314 86,74
2. Dušan Haluška ĽSNS 48 13,25
Hiadeľ 1. Ondrej Snopko NEKA 191 100
Horná Mičiná 1. Ivan Lenár NEKA 207 100
Horné Pršany 1. Ivan Dobrota NEKA 181 100
Hrochoť 1. Marian Mazúch NEKA 469 66,43
2. Anna Čerhýňová SMER-SD 237 33,56
Hronsek 1. Miroslav Ostrihoň NEKA 293 100
Kordíky 1. Ján Záchenský NEKA 176 100
Králiky 1. Ivan Škamla SMER-SD 219 61,34
2. Jozef Smoleň NEKA 138 38,65
Kynceľová 1. Martina Kubišová NEKA 134 100
Ľubietová 1. Pavel Zajac SNS, SMER-SD, SMS 353 57,77
2. Marián Benka SaS, OĽANO 218 35,67
3. Milan Korunka NEKA 40 6,54
Lučatín 1. Pavel Kováč SMER-SD 207 63,3
2. Dana Lichá NEKA 120 36,69
Malachov 1. Lucia Ferenc Gajdúšková NEKA 271 46,4
2. Lenka Kapustová PS 204 34,93
3. Ľuboslava Kubišová NEKA 109 18,66
Medzibrod 1. Pavol Svetlík SNS 647 93,36
2. Jaroslav Rusina NEKA 46 6,63
Moštenica 1. Katarína Chabanová NEKA 97 100
Motyčky 1. Maroš Lacko SMER-SD 58 100
Môlča 1. Ján Kluka NEKA 139 81,28
2. Danka Koscová NEKA 32 18,71
Nemce 1. Alena Samuelčíková NEKA 309 51,07
2. Martin Sršeň NEKA 142 23,47
3. Peter Kostiviar NEKA 81 13,38
4. Tatiana Meniarová NEKA 73 12,06
Oravce 1. Anna Filipčová SMER-SD 51 100
Podkonice 1. Ivan Barla KDH, SME RODINA 296 54,11
2. Michal Vráb NEKA 251 45,88
Pohronský Bukovec 1. Igor Šagát SMER-SD 45 100
Poniky 1. Jana Ondrejková NEKA 542 61,94
2. Ján Beňo NEKA 162 18,51
3. Pavol Ondrejko NEKA 94 10,74
4. Samuel Bračo NEKA 77 8,8
Povrazník 1. Ivona Patrášová SNS 50 49,01
2. Mário Hanzel DOMA DOBRE 32 31,37
3. Juraj Fekiač SaS, OĽANO, SME RODINA 20 19,6
Priechod 1. Stanislav Chaban SNS, MOST – HÍD 224 49,44
2. Ivan Zehnal NEKA 138 30,46
3. Milan Chaban NEKA 70 15,45
4. Michal Homola NEKA 21 4,63
Riečka 1. Marián Spišiak KDH 297 100
Sebedín – Bečov 1. Ján Škamla NEKA 199 89,23
2. Pavol Škamla SMER-SD 24 10,76
Selce 1. Ján Kupec KDH 885 83,41
2. Marta Klačanová SaS, OĽANO 176 16,58
Slovenská Ľupča 1. Roland Lamper SMS 813 57,45
2. Katarína Sýkorová NEKA 260 18,37
3. Miroslav Macák SNS 194 13,71
4. Emília Debnáriková KDH 86 6,07
5. Lýdia Baranová SMER-SD 62 4,38
Staré Hory 1. Marián Gajdoš NEKA 167 51,86
2. Jana Nehézová ĽSNS 79 24,53
3. Mária Hudecová NEKA 65 20,18
4. Katarína Dvorská KDH 11 3,41
Strelníky 1. Ján Majer SNS 271 58,27
2. Martin Hronec SME RODINA 75 16,12
3. Zuzana Daxnerová NEKA 59 12,68
4. Miroslava Lamperová SMER-SD 46 9,89
5. Marta Palágyiová NEKA 14 3,01
Špania Dolina 1. Martina Wilhelmerová NEKA 100 100
Tajov 1. Janette Cimermanová NEKA 149 100
Turecká 1. Ivan Janovec NEKA 79 100
Vlkanová 1. Antonín Melichar SaS, OĽANO 296 47,97
2. Ľubomír Longauer NEKA 280 45,38
3. Július Kapusta SNS 41 6,64

* – V obci Dolný Harmanec sa budú kvôli rovnosti hlasov voľby opakovať.

https://bbonline.sk/sledujeme-nazivo-volili-sme-vedenie-mesta-ucast-bude-zrejme-vyssia-nez-pred-styrmi-rokmi/