Plán obnovy Kúpeľov Sliač, ktorý ich vedenie spolu s Ministerstvom hospodárstva pod ktorého investičnú spoločnosť MH manažment väčšinovo kúpele patria, predstavilo v úvode roka napreduje. Skončila sa už urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsledky v piatok predstavili.

Víťazov Urbanisticko-architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač v piatok predstavil na Sliači minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) či riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch. Do súťaže sa zapojilo celkom 11 architektonických kancelárií a ateliérov, z ktorých do druhého kola postúpilo 6. Odborná porota sa napokon jednoznačne zhodla na víťazovi, za ktorého vyhlásila ateliér BETWEEN s.r.o. z Bratislavy.

Víťaz súťaže obdržal finančnú odmenu 25-tisíc eur. V prvom rade mu však bude pridelená zákazka na dopracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie pre obnovu areálu, podkladov pre potrebnú zmenu územného plánu a následne vypracovanie projektových dokumentácií obnovy liečebných domov v celkovej predpokladanej hodnote 830-tisíc eur.

„Chcem vyjadriť svoju vieru, že sme spoločnými silami vybrali kvalitný, ‚normálny‘, civilný a ohľaduplný návrh s potenciálom ďalšieho rozvoja, tak aby bol časom pretavený do kvalitnej realizácie.Normálnosť a civilnosť považujem za jedny z hlavných hodnôt, ktorými sa autori v návrhu prezentovali. Víťazný návrh ponúka kontinuitu,“ zhodnotil predseda medzinárodnej poroty architektonickej súťaže Irakli Eristavi.

Štát na celú obnovu zatiaľ nemá peniaze

Ako už v minulosti minister Sulík informoval, štátu sa nepodarilo zaistiť na obnovu kúpeľov prostriedky z eurofondov, a rezort sa tak rozhodol pre priebežné financovanie obnovy.

Financie majú ísť práve zo zdrojov štátnej investičnej firmy MH manažment, ktorá spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou kúpele oficiálne vlastní.

So stavebnými prácami by sa malo začať už na budúci rok a kompetentní predpokladajú, že do desiatich rokov by mali kúpele získať novú podobu.

Projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač má smerovať k obnove zanedbaných historických kúpeľných domov, ale aj obnove celého kúpeľného areálu. Výsledkom má byť zvýšenie kapacity na 1100 až 1200 lôžok troj a štvorhviezdičkovej úrovne kvality ubytovania. V súčasnosti kúpele ponúkajú už len 350 lôžok pre kúpeľných hostí sústredených výlučne v LD Palace. Obnova kúpeľov by zároveň mala vytvoriť približne 200 až 300 nových pracovných miest.

Kúpele Sliač podrobne informujú o plánoch svojej obnovy na špeciálnom webe novysliac.sk.