Mesto Banská Bystrica bude od utorku 12. augusta 2014 realizovať zmenu organizácie dopravy na Viestovej ulici v Banskej Bystrici. Zmena organizácie dopravy sa bude týkať zjednosmernenia Viestovej ulice od objektu č. 2 po objekt č. 24.

Na túto výraznú zmenu dopravného značenia vodičov upozorní dočasné dopravné značenie IP 30 (zmena organizácie dopravy), ktoré bude umiestnené na ulici 9. mája a Golianovej ulici.

Mesto Banská Bystrica si dovoľuje požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli mimoriadne pozorní pri prechádzaní danými úsekmi.