V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostávajú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslankyňa MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Viera Dubačová.

Čo sa považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Snažila som sa pomáhať kultúrnej obci v meste a angažovať sa v nastavení smerovania mesta v tejto oblasti. To bola pre mňa čosi ako samozrejmosť. Tiež som sa usilovala dlhodobo riešiť sprostredkovanie sociálnej pomoci občanom, vysvetľovať im možností, ktoré v meste majú. Mala som na pamäti zlepšovanie podmienok bezbariérového pohybu po uliciach mesta. Chodiaci človek si v zhone života neuvedomuje ťažkosti, ktoré musí prekonávať človek odkázaný na vozíček pri niečom takom banálnom, ako je prekonanie obrubníka. Trvalým problémom mesta sú rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií. Urgovala a riešila som postrehy priebežne. Komunikujem s občanmi, prijímam a utrieďujem ich požiadavky, interpelujem ich podnety. S kolegom Pavlom Katreniakom sme sa venovali vylepšeniu časti komunikácií na Fortničke. Čosi sa podarilo opraviť aj za ochoty pracovníkov mestského úradu. Na Hornej Striebornej sme riešili porušený múr a dlažbu. Na základe informácií z OR Stred sa bolo treba zaoberať stavom a rozmiestnením smetných košov v centre i v širšom okolí a hlavne v blízkosti škôl. Momentálne sa venujem novo vznikajúcim parkoviskám na Fortničke, v časti, ktorá pokračuje na Kuzmányho ulicu, a starostlivosti o vybranú zeleň.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Ako poslankyňa som zažila spoluprácu s tromi primátormi. Nemuseli sme sa vždy politicky na všetkom zhodovať. Dôležité je, aby došlo k zhode v zásadných veciach a tieto aby viedli k skvalitneniu žitia v samotnom meste.

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Mohla by som hovoriť o trvalo zlej situácii na Graniari s prístupovými cestami a chodníkmi tam, ktoré riešime už dlhodobo. Povážlivé sú napätia s cestami na Jesenskom vŕšku. V havarijnej polohe sú niektoré komunikácie na Graniari, na Sídlisku aj inde, rovnako ako stavy parkovísk vo vnútroblokoch. Oprava dlažby na námestí je večný a akútny kolotoč. Centrum sa navyše zahusťuje a aj pre rozličné problémy z minulosti často nie je domyslená dopravná infraštruktúra okolo nových developerských projektov. Problémov je naozaj veľa, našťastie máme dobrú spoluprácu s občianskou radou Stred.

Ako vážny ale odstrániteľný nedostatok vnímam súčasné členenie mesta na volebné obvody. Do toho, v ktorom pôsobím, patrí centrum mesta, Fortnička, Sídlisko, Uhlisko, Graniar, Šalková, Senica, Jesenský vŕšok, časť Hámor… Každé vymenované miesto má svoje špecifiká aj vážnosť. Z niektorých častí nie je žiadny poslanec, snažíme sa to potom deliť si s kolegami, kto má o čom lepší prehľad, ale nie je to ideálne. Myslím, že túto realitu je potrebné prehodnotiť.

Pôsobíte zároveň v Národnej rade Slovenskej republiky. Otvárali ste aj tam nejaké regionálne témy v súvislosti s Banskou Bystricou?

Neustále. Moja politická cesta sa vyvíjala postupne a práve na meste sme veľakrát museli konštatovať, že narážame na legislatívu. Aj to ma motivovalo uchádzať sa o pozíciu v parlamente. Legislatívne problémy, na ktoré narážame aj na meste a skúsenosti, ktoré takáto práca prináša, si žiadajú riešenie a vypočutie na najvyššej úrovni. Zákon o obecnom zriadení máme v parlamente otvorený pomaly na každom druhom zasadnutí a v rozprave sa neraz predbiehame v postrehoch, čo v praxi nefunguje alebo naopak funguje. S kolegami sme nedávno rokovali o nerovnom financovaní škôl, ktoré v Banskej Bystrici pred časom vyvolalo petíciu obyvateľov, predtým o témach hazardu v mestách. Posilňovanie samospráv vidím ako veľmi dôležitú úlohu aj mňa samej v parlamente a v tejto súvislosti som už predkladala niekoľko návrhov. Verím v podporu a spravodlivé prerozdeľovanie financií a aj preto som sa dokonca rozhodla prvýkrát spojiť svoje meno s politickou stranou a angažovať sa v budovaní novej strany SPOLU – občianska demokracia. V rámci pracovných skupín strany pracujeme na množstve veľmi konkrétnych návrhov zákonov, ktoré môžu znamenať zásadnú rekonštrukciu štátu. Príklady z praxe, ktoré poznám práve z práce regionálnej poslankyne, sú vo veľkej politike veľmi užitočné a to prepojenie vnímam neustále.

Budete sa v komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie?

Nie. Rozhodla som sa tak po tom, čo som dostala veľkú dôveru voličov nášho okresu aj vo vlaňajších voľbách do zastupiteľstva BBSK, pri ktorých som sa snažila podporovať Jána Luntera v boji za prinavrátenie slušnej tváre nášmu kraju. A zároveň po tom, ako som sa odhodlala aktívne venovať aj budovaniu novej politickej strany, s ľuďmi, ktorí ma presvedčili, že to vo veľkej politike myslia vážne a aj po rokoch sa môžu pozrieť do zrkadla. Už minulý rok som ale povedala, že sa zároveň určite zachovám zodpovedne a nemôžem sklamať ani dôveru voličov, ktorí mi ju vyjadrili pred štyrmi rokmi v komunálnych voľbách. Na jednej strane som sa ešte snažila dokončiť rozpracované témy a zároveň by bolo nezodpovedné odstúpiť hneď po spomenutých voľbách do VÚC, a uvoľniť tak v mestskom zastupiteľstve miesto kandidátovi strany SMER-SD.

Toto sa zmenilo na poslednom zasadnutí zastupiteľstva, kedy si poslanecká väčšina strán SMER-SD a SNS zvolila jedného zo svojich poslancov za hlavného kontrolóra a tým pádom sa posunulo aj poradie náhradníkov v zastupiteľstve. A keďže chcem začať venovať ešte viac času budovaniu strany SPOLU – občianska demokracia a podľa možností i podpore nášho kraja na všetkých úrovniach, rozhodla som sa vzdať sa funkcie už teraz. Zodpovedne a s dôverou už totiž môžem odovzdať svoje kreslo ďalej Martinovi Úradníčkovi, ktorý bol vo voľbách kandidátom hlásiacim sa k Banskobystrickej alternatíve. Veľmi dobre pozná problémy nášho volebného obvodu, záleží mu na našom meste a počas svojej kariéry urobil veľa pre propagáciu nášho mesta doma i v zahraničí. Som presvedčená, že bude mimoriadne platným poslancom a verím, že nielen do konca aktuálneho funkčného obdobia.

Zároveň si dovolím dodať, že byť súčasťou Banskobystrickej alternatívy bolo pre mňa aj možnosťou vidieť otvorené transparentné mesto, ktoré je priateľské pre všetkých ľudí bez rozdielov. Každý v BBA má svoje miesto, svoju tému, svoj rajón. Navzájom sme sa podporovali, rešpektovali a hlavne informovali o svojich aktivitách. Všetkých nás spojila vízia lepšieho mesta, pretože každý z nás mal za sebou svoj príbeh. To, čo vzniklo práve spojením takýchto ľudí, môžem dnes nazvať malým zázrakom. Ak sa dajú nastaviť transparentnejšie, priezračné podmienky na meste, hoc aj z opozície; ak prispievate ku skvalitneniu života ľudí lepšími kontrolnými mechanizmami, ktoré možno nie sú viditeľné na prvý pohľad z okna, ale sú dôležité.  Tak práve toto ma presvedčilo, že každý ľudský zápas za dobro má obrovský význam. To ma veľmi motivovalo aj pri ďalšom angažovaní sa v boji s extrémizmom v našom meste a kraji a následne aj v úsilí vytvoriť lepšie podmienky pre samosprávy a regióny aj z tej vyššej úrovne. V regióne však zostanem, pretože som si vytvorila poslaneckú kanceláriu v aute a budem s ňou jazdiť za ľuďmi zo všetkých kútov nášho kraja.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…