vystavba moskovskaKritika na developera a mesto narastá. Výstavba v bezprostrednej blízkosti obytných domov i školy výrazne narušila život obyvateľov donedávna pokojnej časti Fončordy.

Ako sme vás informovali už v našom staršom príspevku, na Moskovskej vyrastá nový obytný komplex. Miestni obyvatelia sa od začiatku obávali problémov napríklad s nadmernou ťažkou dopravou v bezprostrednej blízkosti ich obytných domov i základnej školy. Mesto sa napokon s investorom v tejto veci dohodlo na upravenom dopravnom režime, no ako väčší problém sa ukázal hluk pri výstavbe.

Na nadmerný hluk z prebiehajúcej stavby sa sťažujú obyvatelia priľahlých domov, ale aj žiaci základnej školy, ktorá sa nachádza len niekoľko desiatok metrov od areálu stavby. „Nepohodlie obyvateľov tejto časti mesta ako aj žiakov a pedagógov nás veľmi mrzí. Môžeme však postupovať len v zmysle zákona,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Najhlučnejšie zemné práce mali pritom stavebné firmy stihnúť ešte počas letných prázdnin. Mestský úrad teraz hovorí, že proces spomalila petícia tamojších obyvateľov, pre ktorú nebolo možné s prácami začať v stanovenom termíne.  Napriek tomu sa vedenie mesta teraz stavia na stranu obyvateľov.

„Podpísal som výzvu stavebníkovi, na základe ktorej je povinný predložiť protokol o meraní hluku, ktorý vzniká pri zakladaní stavby. Pokiaľ bude úroveň zvýšená, čo predpokladáme, mesto okamžite zasiahne,“ uviedol prednosta MsÚ Miroslav Rybár.

Stavebné povolenie, ktoré bolo stavebníkovi vydané, vychádza zo všeobecných ustanovení zákona, ktoré hovoria o tom, že nikto nesmie nadmerne obťažovať svoje okolie hlukom, prašnosťou alebo nadmernými vibráciami. Na základe výsledkov nezávislého odborného merania hluku, ktoré môže vykonať  len certifikovaný subjekt, napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva či niekoľko právnických osôb s príslušnými certifikátmi, môže mesto v tejto veci ďalej konať.

Za výstavbou na Moskovskej je spoločnosť Feidias PKG. Rovnaký developer stál aj za neďalekým komplexom Milestones na Kyjevskom námestí, kde vlani dokončili menšiu druhú etapu tohto projektu.