Viacerí obyvatelia Fončordy zostali v posledných dňoch zaskočení masívnym výrubom drevín na Moskovskej ulici pri areáli základnej školy. Na tomto mieste má do dvoch rokov vyrásť obytný komplex s takmer deväťdesiatkou bytov.

moskovska 3Povolenie na výrub drevín na mieste medzi Moskovskou a Tulskou ulicou je platné už od roku 2012 a súvisí s plánovanou výstavbou. V minulosti sa na tomto pozemku počítalo s výstavbou parkovacieho domu, respektíve pred tromi rokmi sa už takmer k realizácii dostala výstavba tridsiatich radových garáží.

Už v roku 2012 tu mal aktuálny investor k dispozícii rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčného domu Moskovská. Súčasný projekt „Obytný súbor Moskovská“ ho získal v marci 2013 a stavebné povolenie v januári tohto roku.

Pozemky pod nový projekt boli už predtým súkromné, investor od mesta odkúpil vlani len niekoľko prináležiacich plôch pre umiestnenie parkoviska.

Projekt spoločnosti Feidias PKG, počíta s dvoma budovami umiestnenými v svahovitom teréne. Každá by mala mať osem nadzemných podlaží a obsahovať 43 bytových jednotiek. Spolu má teda vzniknúť takmer 90 bytov a pri budovách aj parkoviská či detské ihrisko. Hlavný vstup do objektov bude zo severnej strany, pričom priamo v areáli sa počíta s osemdesiatimi parkovacími miestami a zhruba sedemdesiat parkovacích plôch by malo byť vytvorených aj pod budovami zo strany od Moskovskej ulice.

tulska
Výstavba nad Tulskou ulicou.

Rovnaký developer stál aj za neďalekým komplexom Milestones na Kyjevskom námestí, kde vlani dokončili menšiu druhú etapu.

Obyvateľov tejto časti Fončordy čaká ale aj ďalšie zahusťovanie v bezprostrednej blízkosti. Nad Tulskou ulicou sú už totiž pripravené pozemky, v rámci avizovaného obytného komplexu Triangel. Projekt na už schválenej novej Kovačickej ulici v budúcnosti počíta s dvoma väčšími bytovými domami a zhruba trinástkou rodinných domov. V nižšie umiestnenej lokalite nad Moskovskou ulicou pokračuje aj individuálna výstavba rodinných domov.