Od siedmej ráno zhruba do siedmej večer sú, a budú, v permanencii pred volebnými okrskami aj anketári portálu BBonline.sk. Samotné voľby trvajú do 20-tej hodiny.

prieskumTri, počas dňa niekoľkokrát vystriedané, dvojice dobrovoľníkov portálu BBonline.sk pôsobila striedavo pred budovami, kde sídlia volebné okrsky, a v ich vestibuloch. Miesta, kam anketári zašli, boli vyberané na základe veľkosti okrskov, ale aj podobnosti ich výsledkov z uplynulých volieb v porovnaní s celomestskými. Oslovovaní boli ľudia, ktorí už vychádzali z volebných miestností po odvolení a anketári im prostredníctvom tabletov, ponúkli možnosť odpovedať na tri jednoduché a rýchle otázky. Označovali svoje pohlavie, vekovú kategóriu a meno kandidáta, ktorému dali svoj hlas vo voľbách primátora mesta. K dispozícii bola aj možnosť, že volili len poslancov a primátora nie.

Výsledky exkluzívneho exit pollu realizovaného ráno od otvorenia volebných miestností až do približne siedmej večer, budú k dispozícii krátko po 20.00 h na BBonline.sk.

Veľká väčšina oslovených respondentov sa do prieskumu naozaj zapája. Jeho výsledky budú reprezentáciou pomerne veľkej vzorky (od 4 až 8% reálnych voličov v meste). Na základe doterajšieho trendu sa očakáva minimálne 1500 zaznamenaných odpovedí. Oproti definitívnym výsledkom reálnych volieb môžu jeho výsledky odlíšiť respondenti, ktorí odmietli odpovedať a mierne i skoršie ukončenie prieskumu či systém výberu okrskov. Túto odchýlku však kompenzuje práve veľkosť vzorky, ktorá určí jasný štatistický trend.

amicomp-partner-volebneho-spravodajstva