Dnes zasadajúce Mestské zastupiteľstvo schválilo novinku, ktorá posúva Banskú Bystricu v rozvoji transparentnosti opäť o krok ďalej.

Pri mestskej rade, ako aj komisiách doplnil Saktorovu zmenu rokovania mestskej rady a komisií poslanec Vladimír Pirošík (BBA), kedy poslanci schválili jeho návrh urobiť rokovania mestskej rady a komisií verejné.

Občania sa tak budú môcť zúčastňovať ich zasadnutí, ale právo vystúpiť budú mať, obdobne ako pri mestskom zastupiteľstve, len v prípade, že im to rada, respektíve komisia rozhodnutím dovolí.

Mestská rada v zložení Róbert Kazík – zástupca primátora mesta, Ing. Tomáš Novanský, MUDr. Ladislav Slobodník, Milan Smädo, Ing. Mgr. Pavol Katreniak a Martin Baník bude najbližšie zasadať 26. októbra.

Mesto zasadá v desiatich komisiách:

1. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

2. Komisia MsZ pre územný rozvoj

3. Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

4. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

5. Komisia MsZ pre školstvo a šport

6. Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

7. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

8. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ

9. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

10. Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady

Termíny ich zasadnutí nájdete na tejto adrese…

Viac informácií z dnešného mestského zastupiteľstva prinesieme už čoskoro…