V utorok 26. februára sa v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) bude hovoriť o tom, ako sa reštaurujú umelecké obrazy. Vedecko-populárnu prednášku Reštaurovanie obrazu sv. Sebastiána pripravilo Občianske združenie (OZ) Veda pre mladých v spolupráci s ŠVK.

Je to ďalšia zo série prednášok, z oblasti vedy a kultúry, ktoré OZ organizuje pre širokú verejnosť. Prednášky sa konajú každý mesiac. Okrem vedy a kultúry sú tematicky zamerané aj na oblasť biológie, fyziky, chémie, astronómie a geológie. Tí záujemcovia, ktorí nie sú z Banskej Bystrice, alebo nemajú možnosť prísť na prednášky, je dostupný online streaming.

Možnosť online sledovania bude aj počas utorkovej prednášky. Pútavé rozprávanie reštaurátora Mgr. art. Miroslava Slúku o jeho práci na obraze Svätého Sebastiána si teda prostredníctvom živého vysielania môžu „vychutnať“ aj tí, ktorí nebudú osobne v ŠVK. Prednáška sa začína o 16. hodine.

Veda pre mladých je občianske združenie vedené vedeckými pracovníkmi a aktívnymi vysokoškolskými študentmi. Cieľom OZ je sprostredkovať vedu mladým nádejným slovenským vedcom. Pomáha mladým talentom rozvíjať sa, podporuje ich a poskytuje im príležitosť pre profesijný rast. Žiakom stredných škôl ponúka OZ rôzne výskumné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť. Takto získajú prax a skúsenosti v oblasti prírodných a technických vied pod odborným vedením školiteľa.

Mladí ľudia v Banskej Bystrici navyše majú možnosť zúčastniť sa už spomínaných pravidelných prednášok na rôzne témy. Napríklad Expedícia Zodiak, Island: Laugavegur, jeden z najkrajších trekov sveta, Tajuplný svet zvieracích zmyslov, Prapolievka: kvarkovo-gluonová plazma a raný vesmír a ďalšie.