Divadlo Štúdio tanca, jediné profesionálne divadlo súčasného tanca s medzinárodným umeleckým súborom, prináša každý mesiac pútavé autorské tanečné inscenácie. Okrem toho vyučuje pohybové kurzy pre deti aj dospelých a produkuje mnoho tvorivých aktivít a podujatí.

Aj v máji je v Divadle Štúdio tanca pre milovníkov tanca pripravený pestrý program. Stačí si vybrať a vychutnať si tanec, hudbu a čarovnú atmosféru.

MÁJOVÝ PROGRAM

Divadlo štúdio tanca + Med a prach: re-member

Piatok, 3. mája o 19.00 h

Scénické dielo re-member s prvkami polyfónie je prvou spoluprácou autorov kolektívu Med a prach s výlučne tanečným súborom. Pracujú v ňom so svojou základnou témou ľudského konania.

Med a prach je umelecké zoskupenie pohybujúce sa na hraniciach umeleckých foriem a žánrov. Základným východiskom je komplementárne umenie, umelecký jazyk vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích prostriedkov.

Tanec o vojne a mieri + projekcia filmu Tí, ktorí zostali 5 + diskusia s tvorkyňami filmu

Streda, 8. mája o 19.00 h

Deň víťazstva nad fašizmom si Divadlo Štúdio tanca uctí tancom ako pripomienku stále prebiehajúcich konfliktov a vojen, polarizácie spoločnosti a neúcty k hodnotám a princípom demokracie.

Spojenie silných piesní o vojne (a mieri) s pohybom umeleckého súboru a príbehy ľudí z Ukrajiny, ktorí zostali vo svojom domove napriek bezprostrednej vojnovej hrozbe. Premietanie filmu Tí, ktorí zostali 5 aj s diskusiou s režisérkou Vierou Dubačovou a s producentkou Luciou Štasselovou.

Zlaté dno + tour po divadle s Luciou Kašiarovou

Piatok, 17. mája o 19.00 h

Tanečné predstavenie Martina Kilvádyho, ktorý vníma tanec ako remeslo, zručnosť a schopnosť vytvárať z pohybu príbeh. Telo tanečníka ako orchester, choreograf skladateľ a každá časť tela je nástroj, ktorý má v hudobnom telese svoje zastúpenie.

Po predstavení Zlaté dno sa s vami vydá na večernú spoznávačku budovy divadla, zákulisia a techniky riaditeľka divadla Lucia Kašiarová.

Škola diváka: Telo, politika a performance

Streda, 22. mája o 18.00 h

Naše telá nám pomáhajú, orientovať sa v prostredí a jeho realite a zároveň definujú alebo určujú mnohé naše sociálne interakcie.

Škola diváka s hosťami Nelou H. KornetovouJarom Viňarským s nezávislej medzinárodnej performatívnej skupiny T.I.T.S., ktorá skúma možnosti hybridných divadelných foriem medzi hrou a choreografiou, zvukom, obrazom a telom.

Artgang // T.I.T.S.: There is something in the air

Štvrtok, 23. mája o 19.00 h

Nezvyčajný muzikál dychu a tri tancujúce a spievajúce telá v audiovizuálnej tanečnej performance vedome kontrolujúce svoje vlastné  dýchanie tak, aby ovplyvnilo ich fyzický, mentálny alebo dokonca emocionálny stav.

Workshop pre rodiny s Lenkou Mičincovou

Sobota, 25. mája o 10.00 h

Pohybový workshop zábavnou a hravou formou skúma kreativitu v pohybe a tanci. Na workshope sa budú využívať základné pohyby súčasného tanca a pomocou hier, tanca a hudby môžete objavovať nové priestory ľudských zmyslov.

Vítané sú deti od 4 rokov, ktoré nemusia mať žiadne tanečné skúsenosti. Workshop bude prebiehať od 10.00 do 12.00 h. Lektorka Lenka Mičincová je absolventkou Konzervatória J. L. Bellu s dlhoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na webesociálnych sieťach Divadla Štúdio tanca.