Niektoré podniky v centre mesta ani nenazveme inak, ako podľa čísla domu, kde sídlia. Konkrétne adresy na Dolnej ulici, Námestí SNP, Námestí Štefana Moyzesa alebo Hornej ulici ale hľadáme niekedy veľmi dlho. Nie na všetkých domoch je totiž viditeľne označené ich súpisné a orientačné číslo.

Niektoré podniky ani inak, ako podľa orientačného čísla domu nenazveme. Platí to o známej „Šestke“.

Prevádzky a obchody v centre tak často nehľadáme podľa orientačného čísla domu, ale podľa blízkych známych miest. Nezodpovední majitelia domov ale takto nekomplikujú život len verejnosti, ale napríklad aj poštárom, doručovateľom a v kritických prípadoch i záchranárom.

„Sme tu ako informačná kancelária, pretože ľudia márne hľadajú konkrétne domy podľa čísiel, ktoré na nich chýbajú,“ hovorí jeden z prevádzkovateľov služieb v historickom centre. Problémom je pre mnohých napríklad aj priama nadväznosť Námestia SNP na Dolnú ulicu. Zvlášť, keď v priemere každému druhému domu chýba popisné a orientačné číslo. Niektoré domy majú navyše na priečelí len menej známe súpisné číslo a to orientačné chýba.

„Rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel v meste vydáva Mesto Banská Bystrica v zmysle Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle vyhlášky č. 31/2003 Z.z. sa tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami pripevňujú na jednotlivé budovy na vlastné náklady stavebníka. Vyhláška mu tiež ukladá, že je zodpovedný za údržbu a pripevnenie tabuľky,“ vysvetľuje problematiku hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová.

Príslušníci mestskej polície síce majú právomoc upozorniť majiteľa objektu na dodržiavanie tejto povinnosti, ale „Ani zákon, ani vyhláška neriešia represiu voči nesplneniu tejto povinnosti,“ dopĺňa Pastuchová. Plnenie tejto povinnosti tak zostáva len na zodpovednosti vlastníkov budov.