Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravilo v dňoch 24. a 25. novembra 2011 v banskobystrickom Diecéznom centre Jána Pavla II. už celoslovenské finále už 32. ročníka súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.

Vo finále sa predstaví osemnásť mladých ľudí, ktorí prešli sitom krajských súťažných kôl v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Predstavia sa v dvoch vekových kategóriách od 15 do 18 rokov a od 18 do 25 rokov. Každý súťažiaci bude absolvovať štyri súťažné disciplíny: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku relácie a rozhovor so zaujímavým respondentom. Samotné finále sa bude konať v piatok 25. novembra 2011 od 9.00 h. Na výkony súťažiacich bude prísnym okom pozerať odborná porota v zložení: Peter Zemaník, Janka Mesiariková, Igor Guttler, Egon Tomajko a Gabriela Tomajková.

Novinkou finálového zápolenia bude aj podpora zaujímavého projektu, v rámci programu KOMPRAX – PRESS DAY, ktorý sa uskutoční deň po finále v priestoroch Obchodnej akadémie. Všetci finalisti majú úlohu vhodným spôsobom zakomponovať informácie o projekte PRESS DAY do svojho účinkovania vo svojich finálových disciplínach.