Prokuratúra dala za pravdu obyvateľom podpísaným v petícii, niektorým zástupcom odbornej obce a tiež aktivistom z Via Iuris. Tí namietali, že v procese schvaľovania nového územného plánu mesta neboli prijaté a zapracované pripomienky verejnosti ohľadom kontroverzných stavieb. V utorok o tom informovala RTVS.

Proces prípravy nového územného plánu Banskej Bystrice trval dvanásť rokov. Aj keď sa k schvaľovaniu dostal už minulý rok, práve pre niekoľko kontroverzných stavieb ako priestor pre hotel pri Múzeu SNP, výstavbu na Urpíne, THK či malé vodné elektrárne, jeho prijatie stroskotalo. Aj keď už v procese prípravy proti týmto stavbám vystúpila aj petíciami verejnosť, tie v materiáli zostali a spolu s nimi sa nový územný plán dostal pred poslancov. Keď však vlani pri jeho schvaľovaní chceli niektorí poslanci tieto stavby vypustiť, podľa právnych stanovísk už na to v takejto fáze nemali právo. Preto v zastupiteľstve schválený územný plán vtedajší primátor Peter Gogola nemohol podpísať.

uzemny-plan-2015Proti zahrnutiu týchto stavieb boli dlhodobo poslanci Banskobystrickej alternatívy a ďalší nezávislí poslanci. Ako priebežne poukazovali, niektoré spomenuté stavby mali byť zahrnuté do plánu mimo hlavného zadania a navyše bez akceptovania pripomienok verejnosti.

V marci tohto roku predložil nový územný plán v nezmenenej podobe primátor Ján Nosko a aj keď spomenutí poslanci opäť poukazovali na kontroverzné stavby, väčšina poslancov už jeho schválenie prijala. Zároveň však nariadili vypracovať zmenu nového územného plánu ohľadom výstavby malej vodnej elektrárne v Iliaši. Nový územný plán nadobudol účinnosť od mája tohto roku. Napriek pomerne hladkému schváleniu v zastupiteľstve však na základe petície troch stovák obyvateľov vypracovala organizácia Via Iuris podnet na prokuratúru, nakoľko podľa jej stanoviska nebol vypracovaný a schválený v súlade so zákonom.

Prokuratúra dala podnetu za pravdu a napokon napadla súhlasné stanovisko a schválenie územného plánu mesta zo strany Okresného úradu. „Okresný úrad sa zákonným spôsobom nevysporiadal s pripomienkami a námietkami verejnosti, ktoré podali k novému územnému plánu mesta Banská Bystrica,“ vysvetlil pre RTVS hovorca banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár.

Okresný úrad i mesto teraz budú právny výklad prokuratúry vyhodnocovať. V prípade, že úrad námietku prokuratúry prijme a uzná svoju chybu, stane sa územný plán neplatným a nezákonným a proces jeho tvorby sa bude musieť zopakovať. Ak bude trvať na správnosti svojho postupu, o zákonnosti banskobystrického územného plánu bude rozhodovať súd.