Vo všetkých vekových kategóriách vyplávali členovia plaveckého oddielu UMB už množstvo medailí. Aby sa z banskobystrického plávania nevytratila kvalita, musí sa tento plavecký klub náležite starať aj o svoju budúcnosť, preto hľadá nové talenty plávania.

Prípravka (2)Členovia Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica nie sú v bazéne žiadnymi nováčikmi. Tento ambiciózny plavecký oddiel dlhé roky vychováva špičkových slovenských plavcov, ktorí od mládežníckych kategórií dosahujú výborné výsledky nielen v domácich, ale aj v zahraničných bazénoch.

Aj vaše dieťa sa môže stať úspešným športovcom v jednom z telesne najkomplexnejších a najzdravších športov. Môže sa výrazne zdokonaliť v plávaní, alebo postupne to dotiahnuť aj na popredné umiestnenia na stupňoch víťazov.

Práve tento plavecký oddiel ponúka deťom, ktoré majú záujem zdokonaliť sa v plávaní výber do prípravky plávania, ktorý je určený pre všetky deti ročníkov narodenia 2006 a mladšie. Podmienkou je zaplávanie 25 metrov aspoň jedným plaveckým spôsobom. Výber sa uskutoční v termíne od pondelka 5. septembra do štvrtku 8. septembra. Zraz záujemcov bude v stanovených dňoch vždy o 17-tej hodine vo vestibule krytej plavárne Štiavničky v Banskej Bystrici.

Každé dieťa si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku a uterák. Tréningy sa budú uskutočňovať dvakrát týždenne (v pondelok a v stredu) počas troch mesiacov v bazéne Filozofickej fakulty UMB, na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Po absolvovaní kurzu bude možné pokračovať v ďalšej športovej príprave. Prípadné ďalšie informácie získate na telefónnom čísle 0903 504 713 a niečo viac o klube sa dozviete aj na stránke Plaveckého oddielu UMB.