V utorok o 9.53 bol nahlásený únik plynu v areáli bývalého ZVT na Zvolenskej ceste. K úniku došlo na neďalekej stavbe obchodného komplexu. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že zemný plyn uniká z oceľového potrubia a vytvára plynovú fontánu do výšky cca. 5 metrov.

Veliteľ zásahu nariadil vykonať protipožiarne opatrenia, vymedziť ohrozený priestor, unikajúci zemný plyn skrápať vodnou clonou a vykonať evakuáciu osôb zo Spojenej školy – Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ B.Bystrica a HaZZ Zvolen, štátnej i mestskej polície, záchranári, plynári i elektrikári. Hasiči unikajúci plyn kropili vodou a ešte pred 12-tou hodinou sa im podarilo úniku zamedziť.

Pri odstraňovaní následkov úniku zemného plynu bolo nasadených celkovo sedem kusov hasičskej techniky a zasahovalo 21 hasičov, zamestnanci Slovenského plynárenského podniku, a. s. a príslušníci Policajného zboru. Celkovo bolo evakuovaných 530 osôb, z toho 376 žiakov. Pri udalosti sa nikto nezranil. O 11:05 hod. bol únik plynu zastavený a následne sa evakuované osoby mohli vrátiť.