Oblasť lesoparku Urpín a Stará kopa je jednou z prímestských rekreačných zón. Okrem troch turistických chodníkov, z ktorých je jeden aj lyžiarskou turistickou trasou, sú v okolí vyznačené aj dve cyklotrasy a od roku 2008 i štyri okružné trasy. Sieť chodníkov je najhustejšia v okolí Urpína a tak si každý môže vytvoriť jedinečný okruh prispôsobený jeho potrebám. Východiskové body na potulky sú: železničná stanica Radvaň, železničná stanica Banská Bystrica mesto, Podryba a Žltý piesok (na Uhlisku).

Lesopark

Modrá turistická trasa vedie od železničnej stanice Banská Bystrica mesto cez Urpín a Vartovku do Lukavice, prípadne až do Zvolena. Najvyužívanejšia je určite časť v okolí Urpína – Kalvária, vyhliadka na Urpíne, Urpínska lesostep, výstup k hvezdárni. Čarovná je časť výstupu na Urpín, keď sa strácajú rušné zvuky mesta. Trasa lemuje les, stúpa po lúke. Kostolík Povýšenia sv. Kríža sa neprestajne zmenšuje a mizne, otvára sa čoraz širší pohľad na hrebeň Nízkych Tatier, Starohorské vrchy, ale i Sásovú, Nemce či Selce. Severovýchod mesta na dlani. Vyhliadka na Urpíne turistom na chvíľu sprostredkuje ruch mesta a pre zmenu odhalí západnú časť – Kremnické vrchy, Malachov či Fončordu. Prírodná rezervácia Urpínska lesostep, ale aj okolité lesy, ktoré do rezervácie nepatria, zaujmú pomerne prirodzene udržiavaným lesom, kde staršie stromy chránia mladšiu generáciu. Žltá okružná trasa, ktorá najviac prechádza oblasťou Urpínskej lesostepi dvakrát pretína modrú (i žltú) turistickú trasu. Odbočenie na východ po žltom okružnom chodníku určite nesklame a spríjemní čas strávený v prírode. Táto žltá okružná trasa sa v teréne takmer pretína s modrou okružnou, ktorá ústi na Uhlisku. Po návrate na modrý turistický chodník nasleduje výstup na Vartovku (prípadne zostup k železničnej stanici v Radvani). Pár minút strmého stúpania a zaslúžený oddych pod prístreškom pri hvezdárni si môžete vychutnať v obkľúčení stromov. Z modrej turistickej trasy sa ďalej môžete odpojiť na žltú do Vlkanovej, či na východ do Hornej Mičinej. Takmer súbežne s modrou turistickou trasou a žltou do Vlkanovej je tiež značená lyžiarska a cykloturistická trasa.

Pohľad z vyhliadky na Urpíne

Na železničnej stanici Banská Bystrica mesto začína aj žltá turistická značka, ktorá vedie ponad Hron úbočím Urpína, potom sa odkláňa prudko na východ. Stúpa na Vartovku ako modrá a ústi pri Podrybe na Uhlisku. Z Podryby vedie úbočím Starej kopy zelená turistická značka, ktorá je zároveň veľmi peknou a nenáročnou cyklotrasou. Vedie cez Šalkovú až na Driekyňu pri Slovenskej Ľupči, kde sa rozvetvuje.

Mapa turistických a okružných trás v lesoparku mesta Banská Bystrica – Urpín a Stará kopa

Prehľad všetkých tipov na víkend nájdete na: https://bbonline.sk/tag/tip-na-vikend/