Hľadáte zaujímavý tip na miesto, kam by ste sa mohli vybrať s rodinou alebo priateľmi, počas nadchádzajúcich jarných dní? Nemusíte chodiť až tak ďaleko, ale skôr vysoko – na kopec Vartovka, ktorý sa týči nad Banskou Bystricou. Už od apríla bude totiž pre verejnosť opäť otvorená Hvezdáreň v Banskej Bystrici.

Z histórie

Hvezdáreň v Banskej Bystrici vznikla na základe snahy členov astronomického krúžku pri Dome osvety v Banskej Bystrici, vybudovať v meste hvezdáreň. Mesto na tento účel poskytlo historický objekt na kopci Vartovka – strážnu vežu, postavenú okolo roku 1583, ktorá slúžila  na ochranu pred nájazdmi tureckých vojsk. Hvezdáreň bola odovzdaná do používania dňa 2. mája 1961. Objekt pozostával z pozorovacej veže s kupolou, vybavenou ďalekohľadom Coude-refraktor 150/2250 mm od firmy Zeiss. V roku 1963 bola postavená zrubová chatka, ktorá ako prednášková miestnosť slúži dodnes. V rokoch 1975 až 1984 boli postupne pristavené ďalšie prevádzkové priestory. Významná zmena nastala v roku 2008, keď bola ukončená výstavba novej kupoly, do ktorej bol premiestnený ďalekohľad Coude. Do pôvodnej kupoly bol umiestnený ďalekohľad Schmidt – Cassegrain CGE 1400 XLT, 356/3910 mm.

Všeobecné informácie

Hvezdáreň v Banskej Bystrici spoločne s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote je v súčasnosti organizačnou súčasťou Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Zriaďovateľom tejto organizácie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Hvezdáreň v Banskej Bystrici je kultúrno-výchovným a vzdelávacím zariadením. Svoju činnosť zameriava najmä na šírenie poznatkov z astronómie a príbuzných vied a to hlavne v radoch mládeže. Tieto aktivity vykonáva  predovšetkým v priestoroch pozorovateľne na Vartovke, kde odborní  pracovníci  umožňujú návštevníkom pozorovanie objektov na oblohe, prípadne im rozšíria vedomosti formou prednášok a besied, ktoré sú doplnené videoprojekciou s astronomickou tematikou. Pracovníci uskutočňujú prednášky a besedy aj v školách a v kultúrnych zariadeniach  mesta.

Medzi ďalšie aktivity Hvezdárne v Banskej Bystrici patrí každoročné organizovanie okresných kôl a krajského kola astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“,  organizovanie výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ a ekologickej súťaže „Zem je len jedna“. V prázdninových mesiacoch organizuje hvezdáreň pre žiakov ZŠ Letný astronomický tábor. Hvezdáreň pripravuje a vydáva rôzny metodický materiál, ako sú plagáty, mapy oblohy, astronomickú ročenku a rôzne vystrihovačky. Občasne  usporadúva výstavy s astronomickou tematikou.

Odborní pracovníci vykonávajú aj odborné astronomické pozorovania, ako sú pozorovanie slnečnej fotosféry, zákryty hviezd Mesiacom,  pozorovanie meteorických rojov, fotografovanie objektov oblohy a pozorovanie prípadných zatmení Slnka a  Mesiaca. Pozorovania sa následne spracovávajú a niektoré významnejšie výsledky sú publikované v odborných  alebo vedeckých  časopisoch.

Pre verejnosť

Hvezdáreň na Vartovke je pre verejnosť otvorená v mesiacoch apríl, máj, jún, september a október. V prípade priaznivého počasia ju môžete navštíviť v piatok od 17:00 do 22:00 a v sobotu od 10:00 do 17:00. Väčšie skupiny, s minimálnym počtom 10 osôb, môžu po telefonickom dohovore s pracovníkmi (tel. číslo: 048/415 61 44) navštíviť hvezdáreň v ľubovoľnom termíne.

Pokiaľ navštívite Hvezdáreň v Banskej Bystrici počas otváracích hodín, môžete v závislosti od počasia, sledovať slnečnú fotosféru (pozorovanie Slnka) počas dňa. Večer, vzhľadom na ročné obdobie a fázu Mesiaca, môžete pozorovať objekty nočnej oblohy, ktoré sú v dosahu prístrojov. Predovšetkým je to Mesiac, planéty a ostatné objekty nočnej oblohy. Pokiaľ na Vartovku zavítate viacerí, môžete si tiež vypočuť krátku prednášku, spojenú s premietaním filmu s astronomickou tematikou. V prípade výskytu zaujímavých astronomických javov, ako sú napr. zatmenia Slnka a Mesiaca, jasné kométy a významné prechody planét cez disk Slnka, je hvezdáreň prístupná po telefonickom dohovore aj mimo návštevných hodín.

Návšteva Hvezdárne v Banskej Bystrici vás okrem výstupu na Vartovku naozaj nebude stáť veľa. Vstupné je totiž pre deti do 6 rokov zdarma, pre deti od 6 rokov – mládež do 18 rokov a dôchodcov iba 0,50 Eur a pre dospelých 0,70 Eur. Školské exkurzie majú jednotné vstupné 0,70 Eur (prednáška, film, pozorovanie Slnka), pričom je možné platiť aj kultúrnymi poukazmi.

Ak vám teda neprekáža pár minút chôdze do kopca na čerstvom vzduchu, nebudete ľutovať. Veď vďaka Hvezdárni v Banskej Bystrici môžete byť aj vy o niečo bližšie ku hviezdam.