Prednedávnom začal Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPM BB) s montážou elektrickej výzbroje do trolejbusov. Práve vďaka zmluve o vykonaní tejto montáže samotným podnikom tak DPM BB ušetrí nemalé peniaze.

Od pondelka 17. 01. 2011 začína Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPM BB) s montážou elektrickej výzbroje Škoda do nových karosérií SOR TNB 12. Elektrickú výzbroj dodáva Škoda Electric a.s., Plzeň, ktorá je zároveň dodávateľom trolejbusu s obchodným názvom Škoda 30 Tr. Montáž elektrickej výzbroje vykonáva DPM BB na základe samostatnej zmluvy o dielo. Vďaka tomu DPM BB ušetrí približne 60 % prostriedkov určených na spolufinancovanie prijímateľom.

Nákup 19 nových trolejbusov, ktorý bol schválený v druhej polovici minulého roku, je z veľkej časti spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. DPM BB hradí len 5% oprávnených výdavkov. Hodnota celej zákazky dosahuje sumu 7 980 000,- € bez DPH, t.j. 420 000,- € na jeden trolejbus.

Do konca januára 2011 by prvý trolejbus (montovaný v Plzni) mal začať homologizačné jazdy v Bratislave. Okrem technickej prehliadky má predpísaných 10 000 km jazdy so záťažou. Predpokladaný termín schválenia pre Slovenskú republiku je apríl – máj 2011. V súčasnosti sa v Banskej Bystrici nachádzajú dve karosérie s prípravou na montáž výzbroje.

Nové trolejbusy dostanú evidenčné čísla 3001 – 3019. Sú vybavené dopytovým otváraním dverí, čo je pre cestujúcich u nás novinka. Podľa Ing. Miroslava Snopka sa očakáva zachovanie minimálne 5 ks kĺbových trolejbusov Škoda 15 Tr, ktoré prejdú komplexnou opravou. Podľa projektu nahradia nové trolejbusy 19 starších trolejbusov DPM BB. K 1. januáru .2011 eviduje bb.imhd.sk spolu 26 trolejbusov s rokmi výroby 1997 až 2004.