Už v pondelok 11. augusta začne mesto s opravou Tatranskej ulice. Vymení sa povrch na skoro celej dĺžke, čo budú sprevádzať viaceré dopravné obmedzenia.

Tatranska-ulica_54Ako sme vás už informovali, Mesto Banská Bystrica sa chystá na veľkú opravu Tatranskej ulice v Sásovej. Aj keď hovorkyňa mesta ešte minulý týždeň avizovala len čiastočné opravy v rozsahu nanajvýš 3-tisíc metrov štvorcových, opraví sa napokon až 4 044 metrov štvorcových plochy.  Opravy sa dotknú tak prejazdnej časti ako aj plôch na parkovanie.

Predpokladaný termín ukončenia prác je najneskôr do 31. augusta 2014. Do tohto dátumu budú realizované tri etapy opravy. Prvá etapa bude prebiehať v úseku od zjednosmernenej časti Tatranskej ulice, teda od orientačného čísla 33 po č. 59, ďalej sa práce presunú na úsek od orientačného čísla 46 po č. 54 a nakoniec úsek od orientačného čísla 64 po č. 86.

Oprava bude realizovaná z prostriedkov rozpočtu mesta Banská Bystrica určených pre volebné obvody. „Práce budú spočívať najmä vo výmene existujúcich zatrávňovacích panelov po ľavej strane vozovky v časti od orientačného čísla 33 po číslo 54  za asfaltový povrch  a v obnove asfaltového povrchu prejazdnej časti vozovky,informovala vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Renáta Hláčiková.  Počas prác na oprave zostane prejazdná pravá časť vozovky, na ktorej v súčasnosti motoristi parkujú svoje vozidlá šikmým státím.

Billa SásováPočas opravy miestnej komunikácie bude z Tatranskej ulice vylúčená MHD. Cestujúci budú mať možnosť využiť autobusové zastávky v primerane dostupnej vzdialenosti, a to na Rudohorskej ulici. Znemožnené bude aj parkovanie motorových vozidiel na jednotlivých úsekoch ulice. Po ukončení opravy asfaltového povrchu bude na parkovacích miestach doplnené vodorovné dopravné značenie. Vodiči budú môcť svoje autá parkovať na  parkovisku na Pieninskej ulici ale aj na parkovisku pri supermarkete Billa, nakoľko na základe rokovaní umožní počas trvania opravy miestnej komunikácie spoločnosť  Billa, s. r. o. bezplatné parkovanie vozidiel aj na svojom parkovisku pri supermarkete v dolnej časti Tatranskej ulice.