Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím v Slovenskej Ľupči-Príboj