Týždeň vedy a techniky našiel svojich priaznivcov aj v Strednej odbornej škole a v Spojenej škole pre žiakov s telesným postihnutím v Slovenskej Ľupči-Príboji.

Desiateho novembra žiaci absolvovali niekoľko zaujímavých prednášok z rôznych vedných odborov. Pre budúcich chemikov-operátorov farmaceutickej výroby bola pripravená prednáška docentky Oľgy Holej z STU FCHPT z Bratislavy na tému Rádioaktivita a moderná fyzika a chémia v medicíne. Budúce kozmetičky si vypočuli výklad od profesionálneho imagemakra na tému Čo dokáže skvelý image. Novinky z oblasti zdravej výživy sprostredkovala spoločnosť Alfabio.

Žiaci obchodnej akadémie si vypočuli prednášku o exekučných procesoch. Prepojenie teórie s praxou preukázali študenti pri tvorbe a prezentácii projektov na rôzne témy, napr. využitie prístrojovej techniky v kozmetike, prínosy a negatíva vedy a techniky pre ľudstvo, prierez históriou vedy a techniky v angloamerických krajinách.

Záverečnú bodku za netradičným školským dňom urobila spoločnosť Cassanova, ktorá v priestoroch oddychovej zóny za školou predviedla hodinu dejepisu pod názvom Cesty históriou Slovenska.