Portál BBonline.sk vám každý týždeň predstavuje knižné novinky vydavateľstva Ikar a každý týždeň vás čaká aj súťaž o predstavovanú knižnú novinku.

Ján Lacika: Divy Tatier

Divy Tatier sú doteraz najucelenejšou a najreprezentatívnejšou výpoveďou o tomto udivujúcom prírodnom klenote. Autor Ján Lacika v nej zúročil svoj vrúcny vzťah k tatranskej krajine, ktorá ho fascinuje a láka už vyše tri desaťročia ako turistu, horolezca, vedca, fotografa a publicistu.

Publikácia Divy Tatier obsahuje to najpodstatnejšie a najzaujímavejšie, čo generácie tatranských bádateľov za dlhé obdobie nazhromaždili, prináša však aj niečo nové, najmä z oblasti geografie a geomorfológie. Texty publikácie sú zamerané na dôležité prírodné fenomény, zaujímavosti z histórie tatranských osád a turistiky, významné udalosti, fakty, osobnosti. Venujú sa slovenskej aj poľskej časti Tatier. V knihe  čitateľ nájde známe aj menej známe príbehy, povesti, kuriozity, rekordy a iné zvláštnosti, ktoré svojím spôsobom dotvárajú ucelený obraz o našom najvyššom a azda aj najkrajšom slovenskom pohorí.  Vyše dvesto strán pútavého textu a takmer pol tisícky krásnych farebných fotografií predstavuje  mnohotvárnu podobu prírody najvyššieho karpatského horstva.

Knihu veršami pokrstil František Kele (vpravo). Na snímke s Jánom Lacikom. (Foto: Ramon Leško)

Autor knihy Ján Lacika je vedeckým pracovníkom Geografického ústavu SAV v Bratislave.  Okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a  encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov. Za mimoriadne úspešnú publikáciu 1000 zaujímavostí Slovenska (Ikar 2008) získal Zlatú knihu za predaj takmer 20 tisíc kusov výtlačkov. Ján Lacika je aj  gestorom a zostavovateľom ďalšieho úspešného titulu z dielne Ikaru a  to  encyklopédie Slovensko A-Ž. V minulom roku vyšla Lacikovi krásna obrazová knižka 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností. Ján Lacika precestoval väčšinu európskych krajín, v ostatných rokoch sa však zameriava na detailné poznávanie Slovenska.

„Tatry milujem, lebo to je koncentrácia nádherného na malej ploche. Siluety kopcov, rozoklané a divoké štíty, usporiadanie vegetácie. Tatry sú naozaj jedinečné a táto kniha to dokazuje,“ vyznal sa autor Ján Lacika.

Ak vás táto knižná novinka od vydavateľstva Ikar zaujala, nájdete ju v každom dobrom kníhkupectve, ale získať ju môžete aj prostredníctvom našej súťaže. Stačí do pondelka 23. januára 22.00 h odpovedať na našu súťažnú otázku, ktorá tento týždeň znie: Za ktorú publikáciu získal Ján Lacika Zlatú knihu?

[contact-form 4 „Knihy Ikar“]

Do minulotýždňovej súťaže sa zapojilo celkovo 73 súťažiacich a knižka Čierny dážď poputuje do rúk Matúša Sojku. Výhercu budeme kontaktovať.