Za projektom stojí kontroverzná parkovacia firma EEI, ktorá prevádzkuje systém parkovania v meste Banská Bystrica, ale aj v ďalších mestách na Slovensku.

Spoločnosť EEI plánuje prostredníctvom svojej dcérskej firmy Parkovací dom BB, s.r.o. vybudovať v južnej časti areálu Rooseveltovej nemocnice, pod Detskou fakultnou nemocnicou, objekt parkovacieho domu. Pozemok o výmere 3150 metrov štvorcových tam firma vlastní už od roku 2015.

Projekt nového parkovacieho domu získal v januári zelenú od Okresného úradu, ktorý po zisťovacom konaní rozhodol, že stavba nebude posudzovaná s ohľadom na vplyvy na životné prostredie. Tým sa zámer mohol posunúť do ďalšej fázy, keď investor stavebnému úradu mesta smeroval návrh na umiestnenie stavby.

Spoločnosť plánuje so stavbou začať už v júni tohto roku a trvať by mala približne dva roky.

Na mieste má vzniknúť trojpodlažný objekt, ktorý má byť z časti podpivničený, pričom sa počíta s parkovaním aj na strešnej ploche budovy. Celkom tak má vzniknúť až 319 parkovacích miest, z ktorých by malo byť pätnásť upravených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a štrnásť pre rodičov s deťmi.

Parkovací dom má byť z oboch svojich strán prepojený krytými lávkami s objektami nemocnice. Autá k nemu budú mať prístup z južnej strany – Tajovského ulice, na ktorej tak vznikne nová križovatka.