Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa Stredoslovenské múzeum snaží byť svojim priaznivcom čo najbližšie. Rozhodlo sa preto zapojiť do víkendovej akcie Noc múzeí a galérií, aby záujemcom ponúklo, v upravenej forme, bohatý a zaujímavý program.

Thurzov dom, Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ boli počas soboty 14.11.2020 otvorené v netradičnom čase, a to od 13.00 do 20.00 hod., aby návštevníkom priblížili svoje expozície či výstavy. Tohto roku sa podujatie nieslo v znamení  hesla „Tri v jednom“. Za symbolické vstupné zaplatené v jednom z domov Stredoslovenského múzea, tak mohli záujemcovia navštíviť ostatné úplne zadarmo.

„Pôvodne sme sa plánovali do Noci múzeí a gelérií zapojiť s iným programom, ale pandemická situácia a opatrenia s ňou súvisiace sa zmenili, a preto sme museli operatívne ponuku i program aktualizovať. Nechceli sme našich návštevníkov ukrátiť o toto podujatie, a tak sme sa snažili tak ako vždy, prísť s niečím, čo ich zaujme. Ťažiskom sa stali naše expozície a výstavy obohatené o komentované prehliadky. Teším sa, že ľudia prejavili záujem a prišli a že sa u nás aj dobre cítili,“ priblížil riaditeľ SSM Marcel Pecník.

„Program Stredoslovenského múzea bol počas Noci múzeí a galérií koncipovaný pre všetky vekové kategórie a sme radi, že sa nám naozaj podarilo prilákať rodiny s deťmi, ako aj staršie generácie. V Matejovom dome sa návštevníci mohli zoznámiť s históriou mesta, v Thurzovom dome sa mohli pokochať našim klenotom – Zelenou sieňou a výstavou známeho/neznámeho maliara Karola Molnára, v Tihányiovskom kaštieli pre zmenu spoznali tajomstvá prírody stredného Slovenska a spoločne objavili svet pravekých umelcov prostredníctvom výstavy Paleoart. Sme veľmi radi, že sa u nás návštevníci nie len zabavili, ale že sa tiež dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a uvidíme sa už čoskoro na našich ďalších zaujímavých akciách,“ doplnil zástupca riaditeľa Stredoslovenského múzea Matúš Molitoris.

Stredoslovenské múzeum môžete navštíviť aj počas pracovných dní či víkendu. Viac informácií o otváracích hodinách, aktuálnych expozíciách, výstavách, či pripravovaných podujatiach, nájdete na webovej stránke alebo sociálnych sieťach tejto inštitúcie.