Náčelník mestskej polície tvrdí, že výstava sôch na Námestí SNP je od začiatku z bezpečnostného hľadiska riziková.

Na adresu banskobystrickej mestskej polície sa po piatkovej noci zniesla vlna kritiky, podľa ktorej nedokázala zabezpečiť ochranu výstavy sôch českého umelca Michala Trpáka. Neznámi páchatelia zdemolovali dve sochy umiestnené na Námestí SNP. Podľa primátora Petra Gogolu zlyhal náčelník mestskej polície Ľubomír Piterka. Ten sa obhajuje tým, že mestská polícia konala v rámci svojich možností.

Podľa náčelníka nebola výstava od začiatku z bezpečnostného hľadiska zabezpečená a nesúhlasí s vlnou kritiky, ktorá sa zniesla na banskobystrickú mestskú políciu. „V dokumentoch, ktoré sme dostali, nebola nikde uvedená hodnota diela. Neboli sme pozvaní ani na poradu organizátorov výstavy. Napriek tomu som z vlastnej iniciatívy zabezpečil hliadky na Námestí SNP,“ upozorňuje Piterka.

Taktiež sa mu nepáči ukotvenie a statika sôch. „Páchatelia zvalili sochy v priebehu niekoľkých sekúnd, keby boli poriadne ukotvené, nemohli by tak ľahko spadnúť,“ pokračuje náčelník Mestskej polície. Napríklad socha mysliteľa sediaceho na drevenej stoličke bola pripevnená k betónovému podstavcu štyrmi malými kotvami.

Navyše drevené stoličky „mysliteľov“, na ktorých sochy sedia, sú v niektorých častiach spráchnivené. „Podľa mňa od začiatku došlo k všeobecnému ohrozeniu. Nech sa na to pozrie Inšpektorát práce,“ hovorí Piterka. Vo všeobecnosti mu vadí, že celá kritika sa zniesla na adresu mestskej polície. Podľa náčelníka však došlo k pochybeniu už pri organizácii a zabezpečení diel českého umelca.