Zvolenská investičná firma ARKON, ktorá stojí za projektom novej mestskej štvrte Slovenka2, vlani v októbri avizovala oživenie areálu ešte pred začiatkom výstavby. Na mieste pribudli kontajnery, ktoré mali slúžiť napríklad kaviarni. Dosiaľ sú však prázdne.

Keď investor vlani v októbri avizoval otvorenie CANVAS café & street food v prednej časti areálu na Striebornom námestí, upozorňoval na potrebu získania povolení pre otvorenie prevádzok, no zároveň hovoril o otvorení prevádzok už čoskoro. Aj po takmer štyroch mesiacoch od osadenia kontajnerov v areáli však tieto zostávajú prázdne. Dôvodom sú problémy so získaním potrebných povolení.

„Stavebný úrad eviduje podanú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na už realizované kontajnerové objekty, ktoré majú mať dočasný charakter. Vzhľadom na negatívne stanovisko Krajského pamiatkového úradu povolenie nie je možné vydať,“ uviedol vedúci stavebného odboru MsÚ v B. Bystrici Ján Barič v nedávnej odpovedi na interpeláciu mestskej poslankyne Hany Kasovej (BBA).

Na mieste budúcej obytnej zóny Slovenka2 vznikne zatiaľ kaviareň a bistro

Podľa investora sa však osadenie kontajnerov v areáli niekdajšieho závodu Slovenka udialo v rámci platného stavebného povolenia, ktoré bolo vydané ešte predchádzajúcemu vlastníkovi areálu.

„Toto povolenie umožňuje umiestnenie kontajnerových stavieb presne na mieste, kde sú dnes zložené. Modulové kontajnery teda nie sú posudzované ako trvalá stavba a do priestoru boli umiestnené po predložení právoplatného stavebného povolenia a projektovej dokumentácie overenej mestom. Umiestnenie týchto kontajnerov bolo preverené aj štátnym stavebným dohľadom,“ priblížila hovorkyňa projektu Anna Bieliková.

„Modulové kontajnery v súčasnosti nie sú funkčné a na ich uvedenie do prevádzky je potrebné vydanie nových povolení, o ktoré už vlastník pozemku požiadal. V tejto veci aktuálne prebiehajú rokovania so všetkými dotknutými inštitúciami, medzi inými so Stavebným úradom aj s Krajským pamiatkovým úradom, ktoré si vyžiadali doplnenie ďalších podkladov,“ doplnila Bieliková.

Areál Slovenky chcú sprístupniť verejnosti už počas výstavby

Developer pritom avizoval, že má s areálom počas výstavby ešte väčšie plány. Zóna Slovenka2 sa má totiž budovať v niekoľkých etapách. Prvá časť bytových či kancelárskych budov sa má stavať v prednej časti za kontajnerovými stavbami.

V zadnej časti areálu má za ten čas vzniknúť napríklad aj multifunkčné ihrisko, v zime využiteľné ako klzisko, ale aj predajné miesto projektu, komunitné centrum, prípadne aj offroadová dráha. Lávka cez potok Bystrica má zároveň umožniť prechod chodcov naprieč areálom. Až postupne potom majú tieto dočasné stavby nahradiť nové bloky budov v rámci ďalších etáp stavby.