Ak niečo nevieš zmerať, potom to nevieš ani ovládať. (Anon)

Dnes si pripomíname Svetový deň životného prostredia, ktorý je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí (5. – 16. jún 1972, Štokholm). Konferencia sa niesla v znamení hesla Je len jedna Zem a bola na nej schválená Deklarácia o životnom prostredí. Témou tohtoročného, jubilejného štyridsiateho Svetového dňa životného prostredia je zelená ekonomika.

Po tretí raz sa Svetový deň životného prostredia na Slovensku stane aj dňom odovzdávania certifikátov školám, ktoré sa zapojili do školského programu Ekologická stopa. (Ekologická stopa vyjadruje vplyv našich aktivít na planétu Zem. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu.) Certifikácia sa aj tento rok uskutoční vo virtuálnej, environmentálne šetrnej rovine a Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2011/2012 dostane každá škola, ktorá si dnes do polnoci vypočíta svoju ekologickú stopu aspoň jeden krát vo všetkých ôsmich oblastiach. K dnešnému dňu (5. jún 2012) je do programu zapojených 607 materských, základných a stredných škôl.

Program Ekologická stopa sa realizuje v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom programu je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Skúmať každodenné rozhodnutia a hľadať správne voľby v prospech životného prostredia. Na realizácii programu sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoluautorom a konzultantom je skúsený odborník v oblasti environmentálnej výchovy James Hindson z Veľkej Británie.

Ekologickú stopu si môže vypočítať aj každý sám na webovom portáli programu www.ekostopa.sk.