Najväčšia stavba posledných rokov v meste pod Urpínom napreduje naďalej. V súčasnosti pokračujú stavebné práce na cestných objektoch zemnými prácami a pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky a na mostných objektoch výstavbou podporných skruží, debnením, armovaním a betonážou spodných stavieb aj nosných konštrukcií. Z aktuálne budovaných častí obmedzujúcich dopravu v meste dávame do pozornosti, že križovatka pri SAD bude plne spustená už o v najbližších týždňoch.

Severný obchvat Banskej Bystrice by mal byť daný do predčasného užívania v júli budúceho roku. Už o niekoľko mesiacov – 28. septembra 2011, by mala motoristom byť k dispozícii celá dobudovaná trasa R1, ktorou sa tak už plynule dostaneme z Banskej Bystrice až pred Trnavu, kde sa R1-tka napája priamo na diaľnicu D1 do Bratislavy. Podľa pôvodných plánov mal byť jeden z trojice budovaných úsekov medzi Beladicami a Tekovskými Nemcami odovzdaný do predčasného užívania už na konci júla. Kvôli nepriazni počasia sa aj tento úsek otvorí v septembri spolu s ostatnými. Pripomeňme, že rýchlostná cesta R1 severným obchvatom Banskej Bystrice nateraz skončí, keďže ministerstvo vyradilo z plánov pre najbližšie roky jej pokračovanie cez Hiadeľské sedlo...