Podujatie, ktoré nesie meno prvého hlásateľa Slovenského slobodného vysielača z čias SNP Ladislava Sáru, bolo už po 33. rok možnosťou pre mladých ľudí, ako sa priblížiť svojím mediálnym vzorom z televízií či rádií.

„Záujem o súťaž je vždy dostatočný, aj keď tých ľudí je menej. Ale na druhej strane sú to ľudia, ktorí majú vážnejší záujem, ako to bolo v predošlých ročníkoch pred ôsmymi, desiatimi rokmi, kedy bol ten záujem nesmierny. Je to aj tým, že pred krajskými kolami robíme semináre pre účastníkov,“ hovorí dlhoročný organizátor súťaže za Stredoslovenské osvetové stredisko Maroš Krajčovič. Ten si za dlhé roky pri tejto súťaži moderátorských talentov spomína na množstvo mien, ktoré aj táto súťaž posunula k ich profesným cieľom: „Eva Pribylincová bola víťazkou ešte v devätdesiatych rokoch a je stále úspešná, samozrejme Lenka Stanková, ktorá sa v rozhlase a televízii presadila hneď po víťazstve, Gabika Tomajková, Simona Simanová či Dominika Hyriaková. A je ich omnoho viac,“ vyberá z nespočetného množstva účastníkov a víťazov predošlých ročníkov Krajčovič.

Ako jednoznačne dobrú skúsenosť berie Sárovu Bystricu aj víťaz banskobystrického krajského kola v prvej vekovej kategórii Ivan Príboj: „Od mala sa venujem takýmto aktivitám a divadlu. Sárova Bystrica mi dáva opäť nové skúsenosti, ktoré budem môcť v ďalšom živote využívať,“ zhrnul Ivan, ktorý v celoštátnom kole úspešne reprezentoval Banskú Bystricu, keď sa umiestnil na druhom mieste.

Čerstvo sedemnásťročnú Patríciu Brozmanovú z Brezna láka čítanie správ pred televíznymi kamerami: „Aj keď neviem či mi to na finále až tak vyšlo. Dosiaľ som moderovala pár školských relácií na mikrofón v uzavretej miestnosti, kde sa na mňa nikto nepozeral. Tu je plno ľudí, musíme hovoriť pred porotou, kamerami,“ povedala Patrícia, pre ktorú bolo najjednoduchšou disciplínou čítanie reklamného textu. Okrem toho sa však ona i ostatní súťažiaci museli popasovať aj s čítaním správ, moderovaním vlastnej relácie i vedením rozhovoru, všetko samozrejme v presne určenom čase.

Porota v zložení Egon Tomajko, Janka Mesiariková, Gabriela Tomajková, Branislav Závodský a Peter Zemaník sa napokon uzniesla na takýchto výsledkoch celoslovenského finále súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2011:

1. kategória od 15 – 18 rokov

Richard Perniš, Kanianka

Ivan Príboj, Banská Bystrica

Nikola Jankovýchová, Myjava

2. kat od 18 do 25 rokov

Radoslav Šebo, Levice (absolútny víťaz)

Andrea Szabová, Nitra

Simona Obšivanová, Teplička nad Váhom

Akýmsi voľným pokračovaním celoslovenskej moderátorskej súťaže bude už v sobotu od 13.00 h v priestoroch Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici prvý ročník podujatia PRESS DAY určeného rovnako pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o prácu v médiách.