Pracovníci nepoľavili ani počas letných mesiacov a v súčasnosti ukončujú práce na uliciach Terézie Vansovej, Martina Rázusa a v Lazovnej pri Základnej škole Jána Bakossa.

Už v najbližšom období pribudnú v Banskej Bystrici LED svietidlá pred priechody pre chodcov a v niektorých lokalitách sa na podnet obyvateľov obnovia čiary parkovacích miest.

Ďalších 100 000 eur do obnovy miestnych komunikácií

Lazovná pred ZŠZa posledné obdobie sa zrealizovala obnova súvislého úseku cesty na ulici Terézie Vansovej a lokálne opravy na Čerešňovej ulici, v Podháji, na Mládežníckej ulici i pri Mýte na križovatke ulíc Partizánska cesta – Jegorovova. Obnovy sa dočkala aj miestna komunikácia medzi bytovými domami na ulici Martina Rázusa 21 a 30. V súčasnosti sa pracuje na úseku vo vnútroblokovej časti pri bytových domoch 17 až 21 a dokončujú sa lokálne vysprávky na ulici Terézie Vansovej (45 000 eur). V týchto dňoch pokračuje aj kompletná obnova chodníkov v Lazovnej ulici. V úseku od Základnej školy J. Bakossa smerom do centra pracovníci dokončujú posledné úpravy a intenzívne pracujú na obnove chodníka smerom na Severnú ulicu (55 000 eur). V najbližšom období začne mesto s opravami komunikácií vo vnútrobloku Družby 9 – 15 a vo vnútrobloku Švermova 17.

Obnova vodorovného dopravného značenia

Katovná obnova VDZV každej mestskej časti vykonala samospráva údržbu priechodov pre chodcov, ktoré boli slabšie viditeľné. Použitie technológie studených plastov prináša dlhšiu životnosť vodorovného dopravného značenia a aj vďaka nej môže mesto investovať aj do iných opráv. Na základe podnetov od Banskobystričanov pristúpi správca miestnych komunikácií aj k obnove vodorovného dopravného značenia na parkovacích plochách. Obnovených bude 1050 parkovacích boxov. Práce by sa mali začať už druhý augustový týždeň a to na uliciach THK, Družby, Podháj, Radvanská, Sládkovičova, Magurská a Javornícka. Mesto bude v najbližších dňoch kontaktovať správcov bytových domov, aby obyvatelia uvoľnili vo vybraných lokalitách a časoch parkovacie miesta.

Pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov

V auguste začne správca miestnych komunikácií s dopĺňaním LED svietidiel pred priechody pre chodcov na úsekoch Kukučínova, Ulica 29. augusta, Mládežnícka, Internátna a Terézie Vansovej. Cieľom umiestnenia LED svietidiel – dopravných gombíkov je upozorňovať vodičov v dostatočnej vzdialenosti na to, že sa blížia k priechodu pre chodcov a zaistiť tak zvýšenú bezpečnosť pre chodcov.