Banskobystrické štúdio Rozhlasu a Televízie Slovenska (RTVS), ktorého nové spojené priestory vznikajú v budove bývalého Rozhlasu na Ulici Profesora Sáru, pri ohlasovaní stavebných prác pochybilo.

Ako sme vás už informovali, v bývalej rozhlasovej budove upravuje RTVS priestory tak, aby mohli spoločne pracovať rozhlasoví i televízni redaktori. Práve v priestoroch spoločnej redakcie sa vykonal aj najväčší stavebný zásah, ktorý podľa úradníkov prekročil rozsah pôvodne ohlásených prác: „Stavebný úrad vykonal štátny stavebný dohľad vo veci prešetrenie vykonávaných stavebných úprav v budove RTVS na ul. Profesora Sáru č. 1 v Banskej Bystrici a zistil,že stavebník zrealizoval stavebné úpravy, dva otvory v nosnej stene v pracovni spravodajcov, na ktoré bolo potrebné podľa stavebného zákona stavebné povolenie a nie ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, ako podal stavebník,“ uviedla pre náš portál hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová s tým, že stavebný úrad v zmysle stavebného zákona vyzve RTVS na predloženie chýbajúcich dokladov. Stavebný zákon určuje pokutu pre právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia, až do výšky 165 969,59 €. Pre RTVS znamená zistenie pochybenia zo strany úradu aj zastavenie súčasných prác.

Výkonný riaditeľ banskobystrického štúdia RTVS Ján Zaťko minulý týždeň hovoril o takom rozsahu prác, ktoré nespadajú ani len pod ohlasovaciu povinnosť: „Vychádzali sme z informácií od projektanta, že stavebné povolenie nie je potrebné. Statický posudok je ale urobený a ak sme pochybili, priznávame si to. Zatiaľ sme od stavebného úradu oficiálne stanovisko nedostali, ale zariadime sa tak, aby sme dodržali zákon,“ povedal dnes pre BBonline.sk Zaťko.