Ešte počas veľkonočného víkendu sme vás informovali o havárii na stavbe protipovodňovej ochrany mesta. Okoloidúcich vystrašil pohľad na „cementové pole“, ktoré zalialo nielen miesta stavby ale aj priľahlú zeleň.

Vedenie mesta v tejto súvislosti v utorok kontaktovalo investora, Slovenský vodohospodársky podnik, ako aj zhotoviteľa stavby, stavebný a environmentálny dozor.

Podľa prvotných zistení zamestnancov banskobystrického Stavebného úradu priestor zalial ekologicky nezávadný materiál, zmes bentonitu a cementu. Materiál by malo ísť po stvrdnutí ľahko odstrániť a pri správnom použití nemá byť zmes škodlivá pre životné prostredie. Materiál bol použitý pri injektážnych prácach podzemných tesniacich stien v okolí rieky Hron.

„Nemení to však nič na skutočnosti, že podľa investora, Slovenského vodohospodárskeho podniku došlo zo strany zhotoviteľa k porušeniu technologického postupu prác. Preto SVP nariadil zhotoviteľovi okamžite prerušiť práce na realizácii tryskovej injektáže v tomto úseku až do odstránenia nedostatkov. S čistením danej lokality začal zhotoviteľ ešte počas utorka,“ informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Samospráva zároveň v aktuálnom mediálnom stanovisku upozornila aj na problém zaostávania výstavby protipovodňovej ochrany mesta oproti pôvodne schválenému harmonogramu.

„V uplynulom období stavebné práce nenapredovali tak, ako by mali, preto si vedenie mesta vyžiadalo od investora, Slovenského vodohospodárskeho podniku, a zhotoviteľa upravený harmonogram stavebných prác. Ukončenie výstavby protipovodňových opatrení plánujú do marca 2021,“ doplnila Marhefková.