Pohľad na metre rozliateho cementu sa naskytol počas víkendu Banskobystričanom, ktorí prechádzali po chodníku smerom ku zimnému štadiónu. V týchto miestach v súčasnosti prebieha výstavby ďalšej z etáp budovania novej protipovodňovej ochrany mesta Slovenským vodohospodárskym podnikom. Došlo tam však zrejme k havárii pri stavbe, keď cement zalial priľahlú zeleň. „Takáto havária mala byť odstránená okamžite. Podáme podnet na environmentálny dozor a budeme sa zaujímať u stavebníka, čo sa stalo,“ uviedol pre BBonline.sk druhý viceprimátor mesta Milan Lichý (BBA), ktorý na problém upozornil.