Ešte v roku 2012 boli v banskobystrickej nemocnici mesiace, kedy sa strata najväčšej krajskej nemocnice zvýšila aj o 1,8 miliona eur. Po reštrukturalizačných opatreniach sa mesačná strata pohybovala na úrovni okolo 400-tisíc eur a v druhej polovici vlaňajška prehlbovanie zadĺženia nemocnice znížilo tempo k asi mínus 60-tisíc eur mesačne.

nemocnicaAko sme vás už počas roka 2013 informovali, Rooseveltova nemocnica pokračovala v projekte reštrukturalizácie. Reštrukturalizačné opatrenia boli v roku 2013 zamerané najmä na zefektívnenie prevádzky, logistiku pacienta a zvýšenie medicínskej výkonnosti.

Zavedenými optimalizačnými opatreniami sa podarilo FNsP F.D. Roosevelta (FNsP FDR) zmierniť tempo zadlžovania o 50 %.  Reštrukturalizačné opatrenia boli v roku 2013 zamerané najmä na zefektívnenie prevádzky, logistiku pacienta a zvýšenie medicínskej výkonnosti.

Nemocnici sa podarilo upraviť zmluvné podmienky s poisťovňami pri niektorých úkonoch, čo prinieslo iný režim ich odmeňovania. Cieľom je tiež znižovať priemernú dĺžku hospitalizácie pacientov pri zachovaní rovnakej kvality zdravotnej starostlivosti. Celkovo sa podarilo FNsP F.D. Roosvelta dosiahnuť približne dvanásť percentný nárast príjmov od zdravotných poisťovní.

Nezanedbateľným príjmom navyše do rozpočtu nemocnice sú tržby z vlastnej verejnej lekárne, ktorú otvorili v auguste 2013. „Intenzívnejšími rokovaniami s dodávateľmi liekov o cenách a racionálnou farmakoterapiou sa nám znížila nákladová položka na lieky o 13 %,“ približuje hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

nemocnica 2Medzi najvýznamnejšie opatrenia minulého roka patrila aj centralizácia laboratórnych zložiek do jedného organizačného komplexu, od ktorého si nemocnica sľubuje efektívnejšie služby i významnú finančnú úsporu. Tú dosiahli aj úsporou a regulovaním energií, pričom medziročná úspora predstavuje asi 600-tisíc eur.

Oproti mesačnému mínusu z roku 2012 (v priemere -422 tisíc eur), sa v roku 2013 mesačné straty výrazne znížili. Prevádzkový výsledok sa pohyboval na úrovni -62 tisíc eur mesačne. Celková strata nemocnice sa oproti roku 2012 znížila o 7,8 milióna eur.

„Hoci sa naše priebežné ukazovatele výrazne zlepšili, treba podotknúť, že ekonomickú situáciu nemocnice naďalej komplikujú staré záväzky, ktoré nie sme schopní splatiť,“ dodala Maťašeje.