Zatiaľ čo Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v roku 2012 každý mesiac vyprodukovala priemernú stratu vo výške 1,8 milióna eur, v roku 2013 je to mesačne už len mínus 400 tisíc eur.

„Pri nástupe nového vedenia FNsP F.D. Roosevelta v apríli roku 2012, bola jedným z ich prioritných cieľov stabilizácia hospodárenia nemocnice a optimalizácia prevádzky. V máji  spustili projekt reštrukturalizácie, ktorý po roku priniesli prvé pozitívne výsledky.  nemocnica 2Zavádzané opatrenia boli zamerané na oblasti, ktoré pohlcujú najvyššiu časť príjmov, teda spotrebu a mzdové náklady,“ uviedla pre médiá hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. V porovnaní s rokom 2011 sa v roku 2012 strata v rámci ročného hospodárskeho výsledku znížila podľa vedenia nemocnice o 5,1 milióna eur.

Najvyššiu nákladovú položku nemocnice tvoria mzdy, ktoré pohltia až 70% jej príjmov z poisťovní. „Na zníženie týchto nákladov sme prijali viacero opatrení. Napriek tomu nám tieto náklady v dôsledku legislatívou viazaného zvyšovania miezd lekárov a sestier stúpli,“ doplnila Maťašeje. V prvom kvartáli roku 2013 nemocnica oproti rovnakému obdobiu vlaňajška ušetrila približne 11% výdavkov na lieky a zdravotnícky materiál a optimalizovať sa snaží aj ďalšie výdavky. Problémom nemocnice sú však najmä staré dlhy. V rámci ďalšieho zefektívnenia činnosti nemocnica napríklad realizuje nákup liekov prostredníctvom elektronických aukcií, vykonala interné audity a plánuje aj otvorenie vlastnej verejnej nemocničnej lekárne.