Historik a kurátor Múzea SNP, ktorý bol od vlaňajšej jesene dočasne povereným riaditeľom múzea, sa od 1. apríla stal jeho riaditeľom. Minister obrany Jaroslav Naď (nom. OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA) ho vymenoval do funkcie na základe výsledku výberového konania.

Výberové konanie bolo dvojkolové a pozostávalo z neverejnej časti (písomný test a ústny pohovor) a verejnej časti (verejné vypočutie). Neverejná časť sa uskutočnila dňa 16. marca 2022 a zúčastnili sa jej všetci štyria prihlásení uchádzači: doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD., PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M. A., prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. a PhDr. Marian Uhrin, PhD.

Po nej nasledovala verejná časť výberového konania, ktorá sa 29. marca 2022 konala formou verejného vypočutia. Postúpili na ňu dvaja uchádzači, ktorí v rámci neverejnej časti úspešne absolvovali písomný test a zúčastnili sa ústneho pohovoru s výberovou komisiou. Verejné vypočutie sa vysielalo aj online na facebookovom profile Ministerstva obrany SR.

„S vedením Múzea SNP komunikujeme na pravidelnej báze a tak, ako aj doteraz, očakávame z jeho strany transparentné riadenie a dôstojnú reprezentáciu. Ďakujem všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastnili náročného výberového konania a riaditeľovi Uhrinovi želám vo funkcii všetko dobré. Má moju plnú dôveru,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď.

Múzeum Slovenského národného povstania prešlo po vlaňajšom rozhodnutí vlády spod zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry pod rezort obrany. To vyvolalo protest u časti odbornej i laickej verejnosti zastúpenej najmä bývalým dlhoročným riaditeľom múzea Stanislavom Mičevom. Toho následne ministerka kultúry Natália Milanová (nom. OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA) ešte v septembri odvolala z funkcie.

Oba rezorty neskôr publikovali výsledky kontrol, ktoré mali poukázať na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami zo strany bývalého vedenia Múzea SNP. Ako už skôr informovalo Ministerstvo obrany, Múzeum Slovenského národného povstania má po presune do zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany k dispozícii o vyše 50 % väčší rozpočet, ako tomu bolo napríklad v minulom roku pod rezortom kultúry.