Veľkolepé oslavy 75. výročia SNP v roku 2019, ktorých súčasťou bola aj vojenská prehliadka, sprevádzajú po nedávnej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu viaceré otázniky. Ministerstvo kultúry upozornilo, že na základe vtedajších zásahov rezortu pod vedením Ľubice Laššákovej (nom. SMER-SD, dnes HLAS-SD), došlo v Múzeu SNP ku viacerým pochybeniam a ako vyplynulo zo záverov kontroly, neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Podľa NKÚ v Múzeu SNP, aj v súvislosti s organizáciou spomínaných osláv, bolo vynaložených nehospodárne celkom 1,3 milióna eur.