mysa-webV mesiacoch apríl až máj vykonali Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontroly zariadení verejného stravovania v rámci celého Slovenska. Výsledky nedopadli vôbec dobre, a to ani v Banskej Bystrici.

Po katastrofálnych výsledkoch ázijských reštaurácií, si kontrolóri posvietili na 1 040 prevádzok verejného stravovania v rámci Slovenska. V nich uložili 227 blokových pokút v celkovej sume viac než 10 tisíc eur a vykonali ďalších 183 opatrení, a to vrátane uzatvorení niektorých prevádzok. Hygienici sa špeciálne zamerali na uchovávanie mäsa a mäsových výrobkov. Najčastejšie zisteným nedostatkom vo vzťahu k mäsu bolo zmrazovanie mäsa dodaného do prevádzky v chladenom stave.

Prevádzky spoločného stravovania v Banskej Bystrici, v ktorých našli kontroly nedostatky:

Chilli pizza – Ristorante v Europa SC, Na Troskách 25, Banská Bystrica

– zmrazovanie chladeného surového mäsa – hovädzia sviečková

Reštaurácia Papuča, Spojová 19, Banská Bystrica

– skladovanie potraviny po uplynutí doby spotreby (Plesnivec – mäkký zrejúci polotučný syr s bielou plesňou na povrchu),

– miestami opadaná omietka zo stropu v kuchyni.

Reštaurácia Šelka, Medený Hámor 29, Banská Bystrica

– znečistené steny a strop v zariadení.

Reštaurácia a bufet v objekte krytej plavárne, Na Štiavničkách, Banská Bystrica

– poškodený drez na umývanie koreňovej zeleniny.

Koliba u sv. Krištofa, Uľanská cesta 170

– znečistené steny a strop v kuchyni.

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

– znečistené steny a opadaná omietka v kuchyni.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica

– poškodený umývateľný náter na stenách komunikačných chodieb.