Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pokračoval v kontrolách “ázijských” reštaurácií. Začiatkom novembra sme vás informovali, že v cielenej kontrole banskobystrické reštaurácie nedopadli najlepšie. Aj keď pri opakovaných návštevách hygienikov bolo zistených menej nedostatkov, stále ich sprevádzajú viaceré problémy.

V novembrových výsledkoch až šestica z ôsmich kontrolovaných ázijských reštaurácií v Banskej Bystrici nespĺňala požiadavky, ktoré sú na subjekty verejného stravovania kladené. Kontrolóri sa zamerali na hriešnikov z minulej kontroly, kde až na jednu prevádzku, opäť narazili na množstvo nedostatkov. Najviac ich opätovne našli v ázijskej reštaurácii v Europa SC, zatiaľ čo napríklad ázijské bistro o poschodie nižšie už časť problémov odstránilo.

Nedostatky v banskobystrických “ázijských reštauráciách”

1. Ázijsko – Slovenské bistro, Horná 67, Banská Bystrica

V novembri kontrolóri zariadeniu vyčítali najmä znečistené priestory, poškodené nátery technologických zariadení či chýbajúcu sieťku na okne.

Aktuálne nedostatky:
– chýbajúca dokumentácia o školení zamestnancov.

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

2. Ázijské bistro,  Na Troskách 25, Europa SC, Banská Bystrica

Podniku boli v predchádzajúcej kontrole uložené blokové pokuty vo výške 66 Eur. Nedostatky sa týkali nedodržania osobnej hygieny u dvojice pracovníkov a nádoby na uchovávanie polotovarov boli poškodené.

Aktuálne nedostatky:
– niektoré pracovné plochy a drezy neoznačené,
– chýbajúca dokumentácia o školení zamestnancov.

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

3. Reštaurácia Hong Kong, Dolná 25, Banská Bystrica

Predchádzajúca kontrola reštaurácii vyčítala uchovávanie surovín v jednorazových neúčelových nádobách.

Aktuálne nedostatky:
– znečistené steny a strop,
– nevyhovujúce stery z pracovného prostredia.

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

4. Asia Food, Národná 9, Banská Bystrica

V novembri kontrolóri zariadeniu vyčítali znečistené a zatečené steny.

Aktuálne nedostatky:
– nie je vedená kvalitatívna prebierka tovaru,
– opotrebované chladničky, slabo odtekajúce odtoky,
– poškodený strop,
– chýbajúca dokumentácia o školení zamestnancov,

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

5. Ázijské bistro, Horná 4, Banská Bystrica

V zariadení boli podľa novembrových zistení znečistené steny v časti prípravy surovín a čiastočne bola poškodená povrchová úprava chladiacich zariadení. V decembri už kontrolóri v tejto reštaurácií nedostatky nezistili.

6. Reštauračné zariadenie v Europa SC, Na Troskách 25, Banská Bystrica

V reštaurácii bola po poslednej kontrole nielen udelená pokuta, ale aj začaté správne konanie. Chýbal doklad o odbornej spôsobilosti, nebola vedená evidencia pri preberaní tovaru, zlá bola i dokumentácia monitoringu tepelnej úpravy pokrmov, v chladiacich zariadeniach bola skladovaná nakrájaná zelenina z predošlého dňa, niektoré pokrmy boli dokonca uchovávané v nádobách pri teplote prostredia. Zelenina na prípravu polievky bola uchovávaná v neúčelových nádobách, na stenách v zariadení boli pavučiny a inak znečistené steny a chýbala napríklad hrubá prípravovňa zeleniny, keď kontrolóri zistili, že zemiaky sa čistili na terase pred prevádzkou. Časť nedostatkov reštaurácia odstránila.

Aktuálne nedostatky:
Pretrvávajúce
– nebola vedená evidencia o kontrole pri preberaní tovaru,
– nedostatočne vedená dokumentácia monitoringu tepelnej prípravy pokrmov a výdaja hotových pokrmov,
– nedostatky v dokumentácii HACCP.
Nové
– chýbajúce doklady o pôvode,
– skladovanie nakrájanej zeleniny, fritovaných zemiakov, pečeného mäsa bez označenia dátumu a hodiny prípravy,
– chýbajúca dokumentácia o školení zamestnancov,

Prevádzkovateľ sa zaviazal zistené nedostatky v stanovenom termíne odstrániť, čo bude následne kontrolované.

Tip: 8.11.2012 – Ázijské reštaurácie v Bystrici: Nedostatky v šiestich z ôsmich kontrolovaných