Vo štvrtok sme vás informovali, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na zákalde hodnotenia akreditačnej komisie Ministerstva školstva ocitla medzi päticou univerzít, ktoré v hodnotení nepotvrdili svoj univerzitný status. Vedenie UMB ale tvrdí, že nedostatky rýchlo doženie a status univerzity ohrozený nie je.

Podľa hodnotenia komisie ministerstva sa banskobystrická Univerzita Mateja Bela ocitla medzi univerzitami, ktoré zaostávajú v kvalitatívnych kritériách a mali by byť zaradené medzi neuniverzitné vysoké školy. Ministerstvo však školám dalo ročnú lehotu na odstránenie nedostatkov. Banskobystrická univerzita by podľa jej rektora nemala mať problém so zlepšením v sledovaných kritériách dokonca skôr, než do jedného roka.

Vladimir Hiadlovsky
Rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

„Pre zaradenie vysokej školy Akreditačná komisia posudzovala plnenie troch kritérií, tzv. KZU-1 až KZU-3. Vzhľadom na široké portfólio UMB, bolo na UMB v rámci KZU-1 posudzovaných 18 oblastí výskumu a UMB plní toto najkomplexnejšie kritérium pri tak početných hodnotených oblastiach na 95 %, čo je vynikajúci výsledok. Preto nemožno konštatovať, že sa UMB nedarí dosahovať požadované vedecké výstupy. Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je veľmi dobré. Dokonca oproti výsledkom predchádzajúcej komplexnej akreditácie, pred šiestimi rokmi, došlo v hodnotení úrovne výskumnej činnosti na UMB k výraznému zlepšeniu,“ uvádza v stanovisku na stránke univerzity jej rektor Vladimír Hiadlovský. Ten je vo funkcii od januára tohto roku.

Ten podotýka, že univerzita bola úspešná aj pri akreditácii svojich študijných programov, pričom z 295 návrhov sa jej podarilo dosiahnuť 97% úspešnosť a tieto programy aj začať realizovať. To podľa Hiadlovského podčiarkuje vysoko kvalifikované personálne zabezpečenie univerzity. Podľa rektora navyše posudzované kritérium ohľadom výstupov doktorantského štúdia univerzita neplní len hranične.

„Z uvedeného vyplýva, že pre UMB je ročná lehota dostatočná na nápravu a rozhodne sa bude uchádzať o splnenie kritéria KZU-2 skôr ako po roku. Predložením splnenia kritéria KZU-2 zo strany UMB Akreditačnej komisii, UMB splní v najbližších mesiacoch podmienku začlenenia medzi univerzitné vysoké školy,“ dodáva Hiadlovský.