Dokončením rekonštrukcie samotných budov sa komplexná obnova banskobystrického zimného štadióna neskončila. V týchto dňoch začínajú práce na exteriéri areálu. Mesto si od nich sľubuje vytvorenie bezpečného a komfortného priestoru pre návštevníkov.

V rámci projektu ide o prepojenie chodníka pre peších popri Hrone so spevnenými plochami v okolí zimného štadióna. Tie budú v južnej časti areálu tvoriť pochôdzne a vnútro-areálové odstavné plochy zo zámkovej dlažby.

V severnej časti bude zatrávňovacia dlažba, terasy a štrkové časti. Okolie budú dopĺňať trávnaté plochy s vysokou i krovitou zeleňou a chýbať nebude ani nový mobiliár či osvetlenie.

Práce sa zamerajú aj na oplotenie, kanalizáciu, sadovnícke úpravy a elektroinštaláciu spolu s areálovým osvetlením. Vynovený areál bude disponovať priestorom pre nabíjanie elektrických bicyklov a predprípravou na nabíjaciu stanicu pre elektromobily.

„Zhotoviteľ má na ukončenie stavebných prác 90 dní. Počas realizácie je nevyhnutné počítať s obmedzeným prístupom k zimnému štadiónu, o čom bude verejnosť v predstihu informovaná. Termín odovzdania štadióna do rúk organizátorov Európskeho olympijského festivalu mládeže je naplánovaný na 10. júla 2022,“ dopĺňa Dušan Argaláš, predseda predstavenstva MBB,  a. s.

Predpokladaná hodnota zákazky sa pohybovala vo výške 970 490,29 eur bez DPH. Do súťaže sa zapojilo celkovo osem uchádzačov, pričom sedem z nich splnilo podmienky. Víťazná ponuka bola predložená v sume 598 694,80 eur bez DPH. Včerajším dňom bolo stavenisko odovzdané do rúk zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť VIAKORP, s.r.o. zo Zvolena. Mestská obchodná spoločnosť MBB, a. s. bude zhotovené stavebné práce uhrádzať z vlastných úverových zdrojov, schválených ako doplnkové financovanie komplexnej obnovy štadióna.

Nepôjde však o posledné práce a investície do štadióna, ako nedávno Argaláš potvrdil, počíta sa aj s inštaláciou ďalšieho vybavenia a technologických prvkov.