Nedávne uvoľnenie opatrení prinieslo okrem iného aj návrat fanúšikov na tribúny športovísk. V meste pod Urpínom je dlhodobo najväčším lákadlom hokejový klub HC ’05 Banská Bystrica, ktorý sa počas začiatkom decembra minulého roka vrátil na svoj domovský stánok.

Ten síce ešte nie je úplne dokončený, napriek tomu však prišlo k dohode medzi klubom a spoločnosťou prevádzkujúcou zimný štadión. Vedenie „baranov“ v rámci udržateľnosti ekonomickej situácie potrebovalo v rámci aktuálneho ročníka odohrať plný počet stretnutí v domácom prostredí.

Aktuálny vývoj rekonštrukcie a ďalšie plány priblížil vo vysielaní banskobystrického BB FM rádia Dušan Argaláš z mestskej spoločnosti MBB, a.s., ktorá prevádzkuje zimný štadión. „Samotná rekonštrukcia začala skôr, už v roku 2018 bola schválená vládna dotácia vo výške 1,5 milióna eur. S pridelením organizácie EYOF-u prišla ďalšia dotácia, tentokrát vo výške 3,35 milióna eur. Práve táto vyššia čiastka umožnila poňať rekonštrukciu zimného štadióna rozsiahlejším spôsobom,“ ozrejmil ekonomické pozadie predseda predstavenstva MBB, a.s., ktorý následne dodal: „Skutočné práce, ktoré verejnosť mohla vnímať, začali naozaj v decembri roku 2020. Začalo sa s kompletnou výmenou vzduchotechniky a doplnením zabezpečovacích opatrení pre bezpečnosť strechy hlavnej haly. Následne sa pokračovalo s kompletnou prestavbou západnej tribúny a ďalšími stavebnými prácami v rámci obidvoch hál zimného štadióna.“

Fanúšikovia trojnásobných majstrov tak v súčasnosti môžu navštevovať domáce stretnutia, maximálne však v počte nepresahujúcom 25% celkovej kapacity. Tá sa aj bez západnej tribúny šplhá k trom tisícom. Práve západná tribúna, aj napriek pokračujúcim prácam, budí svojím vzhľadom pozornosť okoloidúcich. „Musím zdôrazniť, že celý proces revitalizácie a rekonštrukcie a vybavenia nie je zďaleka dokončený. Doterajší výsledok považujem z architektonického riešenia za viac ako uspokojivý, čo potvrdzujú reakcie širokej verejnosti a užívateľov zimného štadióna,“ potvrdil Dušan Argaláš.

Kolobeh stretnutí hokejovej Tipos extraligy, v rámci ktorej pôsobí hlavné mužstvo „baranov“, má za následok, že práce na rekonštrukcii zimného štadióna v aktuálnych dňoch príliš nenapredajú. „Momentálne stavebné práce trochu utíchli, vzhľadom na dohodu s klubom HC ’05 Banská Bystrica o čo najskoršom sprístupnení hlavnej haly pre ich zápasovú a tréningovú činnosť. Išlo o zámer odohratia polovice aktuálnej sezóny v domácom prostredí. Žiaľ, fanúšikov zatiaľ nemôžeme privítať na zrekonštruovanej západnej tribúny, kde naďalej prebieha kolaudačné konanie. Reštauračnú časť, spolu so športovými obchodmi má v pláne dokončovať ich budúci nájomca. Momentálne však bolo na doterajšiu rekonštrukciu preinvestovaných 7,1 milióna eur,“ ozrejmil verejnosti dočasné pozastavenie prác a celkovú sumu, ktorá bola zatiaľ použitá v doterajších etapách rekonštrukcie.

Do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), pre účely ktorého má byť využitý aj plne zrekonštruovaný zimný štadión, ostáva približne pol roka. Čo všetko sa dovtedy musí stihnúť? „Pred nami je ešte niekoľko etáp rekonštrukčných prác. Najvýraznejšia a najviditeľnejšia bude oprava spevnených plôch a okolitého areálu zimného štadióna, kde prebieha administratívne vyhodnocovanie verejného obstarávania. Stavebné práce sú tak v pláne na začiatku jarných mesiacov. V procese prípravy podkladov pre verejné obstarávanie je aj nábytkové vybavenie pre novovybudované šatne v útrobách západnej tribúny. Ide o na mieru vyrábaný nábytok vo farbách klubu – hokejové boxy pre hráčov, nábytok do kancelárii. Toto plánujeme stihnúť ešte do konca sezóny, aby sme všetko stihli ešte pred začiatkom EYOF-u. Najčastejšie otázky však smerujú k modernizácii technického vybavenia. Dôjde tak k výmene osvetlenia a ozvučenia, pribudnú aj multimediálne LED tabule. V hlavnej hale sa fanúšikovia môžu tešiť na veľmi zaujímavo riešenú multimediálnu kocku. Na chodbách a vo vybraných priestoroch pribudne aj 35 IPTV LCD monitorov, pri vstupoch do jednotlivých častí tribún pribudnú turniketové systémy s možnosťou rozlišovania tvárí,“ uviedol Argaláš v relácii Na slovíčko s Karolínou Piliarovou vo vysielaní BB FM rádia.