Nielen nebo pre zamilovaných a peklo pre ženatých figuruje v predstavách Jozefa Hobla, majstrovsky spísaných „pod čiaru“ v Hronských novinách dňa 18. septembra 1925, čiže pred 88 rokmi. V článku s názvom Radvanský jarmok (uverejňujeme ho v „pôvodnom znení“) sa tak trochu pohoršuje nad skutočnosťou a necháva sa unášať víziami o Radvani, čoby jedinom šťastnom mieste v republike… Pobavte sa s nami!

jarmok-2Je podivuhodné, že slávne dni radvanského jarmoku, chýrneho vo veľkej župe zvolenskej, nenachádzajú ohlasu v celej našej milej republike. Príčinu tohoto zjavu treba hľadať v konzervatívnom usporiadaní tejto ľudovej slávnosti, rok čo rok rovnakého a nemeniteľného. Radvaň nevedela zmodernizovať svoj jarmok, ba nevedela ho ani moderne pomenovať „veľtrhom“ a tým učiniť ho známym celej pokrokovej a zpiatočníckej československej verejnosti. Nenašla obozretného muža, ktorý by sa postavil na čelo tejto veľkej atrakcie, ktorý by sa pre ňu špecializoval tak, ako ku príkladu sa špecializoval poslanec K. Stodola pre bratislavské veľtrhy, a ktorý by vsadil historický radvanský jarmok do nového rámca svetového významu.

Na malom priestranstve radvanského námestia a spletitých ulíc pohybuje sa po tri dni tisíce kúpy a zábavy chtivého ľudu, predávači ponúkajú svoj tovar v primitívnych krámkoch a búdach, papagáj ťahá planety, vyvolávač anatomického múzea vábi k vstupu obstávajúcich mládencov, panny a polopanny, ktorí by radi videli tam ukazované hrúzy i krásy ľudského tela, ale hambia sa vnísť spoločne. Vreštia flašinety, pekelný hrmot robia rapšťadlá a trúbky našej zlatej mládeže. Cigáni žobrú, kolotoče a hunčky sú v plnej činnosti a k dovŕšeniu efektu prechádza občas medzi tlačiacim sa zástupom nejaký automobil, ktorý ovšem musí zmierniť svoju rýchlosť na 1 km za hodinu.

jarmokLen do hostinca „Na mýte“ prenikol svieži vzduch moderných názorov! Dedinskí šuhajci po mestsky oblečení, panenky bez čižiem v lakovaných papučkách a tu a tam s pôvabným „mikádom“ netancujú tam pri cigánskej muzike viac čardáš a odzemok, ale ľudovejší shimmy a foxttrot. Škoda, že pán poslanec Stodola nevydal dosiaľ v tlači „Smernice pre ľahké a rýchle usporiadanie veľtrhov v Československej republike“ napísanej jemu vrodeným srozumiteľným a milým spôsobom. Takto nezbýva, len aby ja, veľtrhový laik, upozornil Radvančanov na niektoré atrakcie, ktoré by ich jarmok do nového rúcha obliekly a dodaly mu patričného lesku a žiadúcej slávy.

Tak ku príkladu, by sa veľmi pekne vynímal moderne upravený prístav na Hrone, ktorý by umožnil zámorským hosťom priamu cestu po vode z Indie do Radvane. Medzi Radvaňou a Kráľovou postavila by sa ohromná tržnica a okolo nej by sa sriadily zábavné podniky v slohu kubistickom. Tobogany, sklzavky, bary, jasenné piesočné kúpele s umelými slnečnými papršlekami, moderne upravená miestnosť pre úpravu bubikopfov, tridsať tribún pre rečníkov rôznych politických strán, sál pre módnu prehliadku, spoločné plaviarne pre oboje pohlavie, kde by skauti bdeli nad zachovávaním predpísanej mravnosti, umelé nebe pre zamilovaných a peklo pre ženatých privábily by starých aj mladých, pekných i škaredých, bohatých i chudobných a rozniesly by slávu Radvane do šíreho sveta.

A tieto pôžitky netrvaly by len tri dni, ale celý rok, vo dne i v noci, pri svetle i po tme, a blahobyt Radvane rástol by do nekonečna a Radvaň by sa stala jediným šťastným miestom v našej republike, kde by nebolo nespokojných republikánov a republikániek. Preto prosím čo najsrdečnejšie, zmodernizujte radvanské jarmoky!

TIP: Program Radvanského jarmoku 2013, Zaujímavosti Radvanského jarmoku 2013