Chýrny Radvanský jarmok mal od nepamäti cveng široko ďaleko. Preslávený bol množstvom remeselníkov, ale aj kvalitou ponúkaných výrobkov. Dodnes je symbolom zábavy a dobrej kúpy tradičných produktov.

Aj tohtoročný, už 356. Radvanský jarmok, síce bude sprevádzať pestrý kultúrny program, ale ešte pestrejšia by mala byť tento rok samotná atmosféra jarmoku. Mesto sa totiž po jeho zápise do zoznamu slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva uchádza aj o zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. „Kandidatúra Radvanského jarmoku do zoznamu UNESCO nás zaväzuje k dôslednejšiemu udržiavaniu tradícií, k dôkladnejšiemu výberu remeselníkov, ktorí dostanú na Radvanskom jarmoku priestor a v neposlednom rade k veľkej hrdosti na toto podujatie,“ uviedol pripravovaný 356. ročník Radvanského jarmoku primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. O zápise tunajšieho jarmoku do uznávaného zoznamu, by sa malo rozhodnúť do dvoch rokov od podania návrhu. Ten mesto podalo ešte v závere minulého roka.

Banská Bystrica v tomto roku zrušila Dni mesta, keďže sa podľa primátora Gogolu neviazali k žiadnej historickej udalosti. Naopak, Banská Bystrica si pripomenula cisársku vizitáciu a zveľaďovať sa má aj jarmok. Ten aj v tomto roku začne otvorením prvých stánkov a zábavných atrakcií už vo štvrtok 12. septembra. V tento deň je zároveň na Námestí SNP naplánované sprievodné podujatie výstavy Postavme si svet, stavebnice LEGO v Stredoslovenskom múzeu, kedy sa bude hromadne stavať a hrať s touto známou stavebnicou. V ďalších dňoch bude program nielen na hlavnom námestí, ale aj pri  Barbakane či pod Pamätníkom SNP pokračovať až do nedele.

Na jarmoku spolu takmer 400 predajcov

jarmokNa tohtoročnom Radvanskom jarmoku sa bude prezentovať spolu takmer 400 predajcov. Z toho remeselníkov až 262 v rámci Trhu ľudových remesiel. Prihlásilo sa ich pritom až 370: „Z kapacitných dôvodov sme museli viac ako sto odmietnuť. V porovnaní s minulými rokmi ide o mimoriadny záujem. Do budúcnosti budeme preto uvažovať o ďalšom možnom rozšírení predajných priestorov. Predajcovia každoročne deklarujú, že v Banskej Bystrici predávajú najlepšie,“ uviedla riaditeľka banskobystrického PKO Jana Suraová. „Uprednostňovali sa predajcovia z Banskej Bystrice a zároveň predajcovia s overenou kvalitou produktov,“ dodala Miriam Ondrejková vedúca Oddelenia obchodu a služieb podnikateľom. Okrem slovenských predajcov a remeselníkov, sa budú prezentovať a svoje výrobky ponúkať aj Bulhari, Srbi, Maďari, Česi či Poliaci.

Vareškovú tradíciu pomôže tento rok udržať až 33 predajcov varešiek a burčiakové zvyky záveru leta a jesene zas pripomenie 24 predajcov tohto hroznového moku. Novinkou v priestore Barbakanu, bude hodnotenie kvality burčiaku. V súťaži o najlepší burčiak sa budú výrobcovia kvaseného muštu uchádzať o priazeň odbornej poroty, ale aj verejnosti. Na svoje si ale prídu aj milovníci piva. Pivársky cech totiž bude prezentovať menej známe domáce druhy piva.

Dopravný režim počas konania 356. Radvanského jarmoku

Keďže jarmok je každoročne najväčším podujatím v Banskej Bystrici, domáci i návštevníci sa musia pripraviť na viaceré dopravné obmedzenia v centre mesta.

Úplné uzávierky miestnych komunikácií

  • odbočka z ulice Kapitulskej na parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží od pondelku 09. 09. 2013 od 19.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 24.00 hod
  • parkovisko pri malej stanici ŽSR na Hronskom predmestí z obidvoch strán od pondelku 09. 09. 2013 od 19.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 24.00 hod
  • Hronské predmestie (od cesty II/591 na ul. 9. mája pri bývalom objekte „Drukos“) od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 24.00 hod
  • Vajanského námestie od križovatky s ulicou Janka Kráľa (vrátane parkoviska pred potokom Bystrička) od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod
  • Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod
  • Vajanského námestie od Kuzmányho ul. (za parkoviskom) od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod
  • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Nám. SNP od štvrtku 12. 09. 2013 od 19.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod
  • Bakossova ul. a Kollárova ul., pričom občanom s trvalým pobytom v uvedených uliciach bude vjazd povolený bez obmedzenia od piatku 13. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod

Zobojsmernenie

  • Kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. od štvrtku 12. 09. 2013 od 6.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19. 00 hod

Vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach

  • na Vajanského námestí (na parkovisku) v dňoch 12. 09. 2013 – 15. 09. 2013 a zabezpečenie parkovania taxislužby na malom parkovisku za potokom Bystrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa)