Primátor využil svoju právomoc a v rámci zmien v rozpočte vyčlenil prostriedky na vydávanie Radničných novín. Mestské periodikum tak napriek ohlasovanému zániku vo volebnom roku nekončí.

Firma prednostu Mestského úradu tlačí pre samosprávu Radničné noviny. Mesačný náklad stojí 4524,28 €.

Radničné noviny sa dočkajú aj augustového vydania, napriek tomu, že poslanci mestského zastupiteľstva naň nevyčlenili v rozpočte ani euro. Mestské periodikum malo skončiť v marci, kvôli údajným výpovedným lehotám v tlačiarňach sa predĺžilo vydávanie až do júla. V poslednom čísle sa redakcia lúčila s čitateľmi, mesto však výpoveď zmluvy s tlačiarňami vzalo späť.

O ďalšom financovaní Radničných novín rozhodol Peter Gogola prostredníctvom primátorskej zmeny rozpočtu, hradené má byť z dobropisov. Primátorovou povinnosťou je iba informovať o zmenách mestské zastupiteľstvo. To sa najbližšie zíde 9. septembra.

Primátor v stanovisku pre portál BBonline.sk uviedol, že pre zachovanie novín v súčasnej podobe mal viacero dôvodov. Jedným z nich mali byť napríklad reakcie Banskobystričanov za zachovanie novín. „Za zachovanie Radničných novín však v prvom rade hovoria čísla – z prieskumu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta vyplynulo, že viac ako polovica respondentov využíva na získavanie informácií o činnosti mesta práve Radničné noviny (54,7%). Oproti roku 2006 vzrástlo toto percento o 17,7%,“ uviedol Gogola. Za zachovanie novín bola aj primátorova Rada seniorov. „Na základe uvedených skutočností považujem zachovanie Radničných novín ako rozhodnutie v prospech občanov nášho mesta,“ dodal primátor.

Radničné noviny tlačí spoločnosť Press Group, ktorej konateľom je Miroslav Rybár, prednosta Mestského úradu. Mesačný náklad stojí 4524,28 eur a ďalších 440 eur platí mesto za distribúciu.