V stredu podvečer sa v Divadle Ivana Palúcha v Banskej Bystrici uskutočnila diskusia s kandidátmi na primátora v našom meste. Témou podujatia, ktoré pripravilo Divadlo Ivana Palúcha a občianske združenie Anténa, bola kultúra. Pozvanie prijali Martin Baník, Peter Gogola a Zdenko Haring. Ľubomír Vážny sa prítomným prostredníctvom organizátorov ospravedlnil. Diskusiu moderoval Michal Ďuriš.

Komorný priestor divadla bol zaplnený aj známymi tvárami z banskobystrickej kultúrnej scény. Diskusiu a prejav jej účastníkov poznačila blízkosť predvolebnej kampane, ako aj neúčasť kandidáta z ľavej strany politického spektra. Okrem očakávanej kritiky súčasného stavu nielen kultúry v meste bol najvýraznejšie politickým gestom Haringov verejný prísľub, že sa bude zasadzovať za to, aby z prítomných potencionálnych primátorov išiel do volieb jeden, ten najsilnejší kandidát. Viac ako politický boj však divákov, či spoludiskutujúcich zaujímali konkrétne návrhy riešenia rozvoja kultúry v našom meste.

Kandidáti na primátora najprv prezradili svoju interpretáciu pojmu kultúra a to, aký je ich vzťah ku kultúre, na podnet moderátora sa zamerali viac práve na nezávislú kultúru, ktorá má ambíciu nenechať sa ovplyvniť subjektami, ktoré jej môžu poskytnúť finančnú podporu, či už ide o štát alebo firmy. Jedna z organizátoriek Viera Dubačová prítomným pripomenula význam tvorivosti, a to nielen pre naše mesto, zároveň však vyjadrila aj obavy zo súčasného stavu, kedy je kultúra odsúvaná do úzadia a jediné, čo zostáva, je iba „opojenie mocou“.

Kandidáti sa zhodli na tom, že v meste je dostatok kvalitných nositeľov kultúry, len nie sú dostatočne podporovaní. Veľkou témou bola kritika inštitúcie PKO. Jej význam v minulosti nikto nepoprel, no jej aktuálny stav je neutešujúci a  podľa prítomných je potrebné ho zmeniť. Riešením by bolo pretransformovať ju na inštitúciu agentúrneho typu. Dôležitý je grantový systém, mestu by pomohol festival, ktorý by nebol orientovaný iba na menšinovú kultúru. Čo sa týka priestorov pre nezávislú kultúru, ponúka sa napr. novovznikajúca záhrada pri Beniczkého dome, miestne kluby, Robotnícky dom, Dom kultúry, ba dokonca bývalé, teraz už nefunkčné kotolne.

Jedna z diváčok zdôraznila, že pre budúceho primátora je dôležité dobre zmapovať súčasnú situáciu kultúry, aby sa zachovalo to, čo je dobré a čo funguje. Na výzvu mladej generácie, aby kandidáti uviedli jeden konkrétny krok v súvislosti s nezávislou kultúrou, ktorý by urobili po svojom prípadnom zvolení do kresla primátora, odpovedali nasledovne. Baník sa vyjadril, že jeho odpoveď by bola veľmi hypotetická, keďže si myslí, že tesne po voľbách bude potrebné riešiť iné problémy. Gogola by vytvoril poradný orgán primátora z radov autorít nezávislej kultúry, k tomuto plánu sa pripojil aj Haring. Z radov divákov padol návrh zaviesť inštitút agenta, ktorý by mal za mesto na starosti jedno, či viacero podujatí a všetky záležitosti s ním súvisiace.